Diecezjalne kursy lektorskie w Kotani

  • 0

Diecezjalne kursy lektorskie w Kotani

Category : WYDARZENIA

Lektor – apostoł i głosiciel Słowa Bożego

Diecezjalne kursy lektorskie w Kotani

W celu lepszego przygotowaniu ministrantów do służby Bogu nie tylko w kościele, ale także w codziennym życiu Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej organizuje co roku podczas ferii zimowych specjalne kursy przygotowujące chłopców do bycia wzorowym lektorem czy animatorem.

Podczas tegorocznych ferii odbyły się dwa kursy lektorskie w Kotani.

W pierwszym tygodniu ferii, w dniach od 13 do 20 stycznia 2017 roku, w turnusie lektorskim uczestniczyło 78 ministrantów, a opiekę duchową sprawowali ks. Paweł Liszka i ks. Rafał Janas. W prowadzeniu zajęć księżom pomagało 9 animatorów.

W drugim tygodniu ferii, od 20 do 27 stycznia 2017 roku, w kursie lektorskim uczestniczyło 41 uczestników, a turnus prowadzili ks. Mateusz Kowalski i ks. Marek Kalisiak wraz 6 animatorami.

 

 

W Polsce lektorem może być chłopiec po ukończeniu 14 roku życia i po odpowiednim przygotowaniu, które zawiera formację ascetyczną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną.

Każdy pełniący funkcję lektora powinien być pierwszym słuchającym Bożego Słowa. Jego obowiązkiem jest przygotowanie się do czytania, ma też posiadać umiejętność poprawnego mówienia (mówienie wiarygodne, sensowne, wyraźne, spokojne, naturalne, publiczne).

Lektor powinien umieć nawiązać kontakt ze słuchaczami Słowa Bożego i umożliwić im dialog z Bogiem, pomagając tym samym w przyjęciu orędzia Zbawiciela.

Wiara bowiem rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, stąd też wielka odpowiedzialność lektorów za właściwe i poprawne głoszenie Słowa Bożego podczas Eucharystii, w taki sposób, by trafiało ono do serc wiernych budząc, bądź ożywiając w nich wiarę.

Podczas tegorocznych kursów lektorskich uczestnicy mieli możliwość takiej formacji.

W ciągu każdego dnia odbywały się różnego rodzaju wykłady. Na zajęciach z Biblii ministranci poznawali i rozważali poszczególne Księgi Pisma świętego. Podczas zajęć z tzw. „Szkoły życia”, rozwijali swoją formację ludzką. Na zajęciach z Liturgii teoretycznej i praktycznej uczyli się poprawnego wykonywania posługi przy ołtarzu. Bardzo ważne były zajęcia z retoryki prowadzone przez polonistów, podczas których kandydaci na lektorów ćwiczyli poprawne i wyraźne czytanie.

Centrum każdego dnia stanowiła Eucharystia w pełnej asyście z odpowiednimi kazaniami, które miały na celu uwrażliwić uczestników na wielkość i godność posługi lektora.

Nie zabrakło też czasu na wspólną zabawę podczas pogodnych wieczorów.   Zorganizowany został także konkurs biblijny i liturgiczny, a także turniej w tenisa stołowego. Kursy zakończyły się egzaminem, który miał na celu zweryfikować poznaną wiedzę. W piątek przed południem uczestnicy powrócili do swoich domów.

Z relacji wielu uczestników można było się dowiedzieć, że nie był to dla nich czas stracony. Z wielką radością i zapałem postanowili podjąć posługę w swoich parafiach, by móc w przyszłym roku otrzymać błogosławieństwo lektorskie z rąk Księdza Biskupa.

Wtedy to przed zgromadzonym ludem wypowiedzą słowa przysięgi: Przyrzekam święte czynności lektora wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.

Ponadto przyrzekam, troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy, a także żyć według głoszonego Słowa Bożego.

Oby nie brakło im gorliwości i mocy Ducha Świętego w realizacji tych przyrzeczeń.

źródło: diecezja.rzeszow.pl


Przejdź do paska narzędzi