APOSTOLSTWO SERCA JEZUSA

  • 0

APOSTOLSTWO SERCA JEZUSA

Rozważania na LUTY 2017r.  

Cechy charakterystyczne apostolstwa Serca Bożego ( str.154 – 160)    APOSTOLSTWO  SERCA JEZUSA

„Kto pragnie zdobywać serca dla Chrystusa, musi przede wszystkim posiadać serce pełne miłości; trzeba z miłością mówić o Miłości, wówczas zapalają się od gorejącego serca apostoła serca słuchaczów, jak świece od świecy”. O. Mateo

Rok 2017 ma przebiegać pod hasłem „Idźcie i głoście” .Pod tym powszechnym apostolstwem wpisuje się działalność Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. O. Mateo pierwszy apostoł intronizacji, w książce „Jezus Król Miłości” bardzo wnikliwie opisuje zadania apostoła intronizacji, apostoła Serca Jezusowego. W wprowadzeniu do V wydania książki czytamy od wydawcy:

„Ludzkość stoi nad krawędzią przepaści i samozniszczenia. Odrzucenie Boga i Jego Praw jest, jak powiedział ostatniego dnia roku 1993 w kościele św. Ignacego Loyoli w Rzymie Ojciec św. Jan Paweł II: bezpośrednim działaniem szatana i (…) jednym z przejawów zbliżającej się apokalipsy. W tej po ludzku beznadziejnej sytuacji,gdzie zło zdaje się przeważać nad dobrem, Bóg pierwszy wyciąga pomocną rękę upadającej ludzkości. Jest nią dzieło Intronizacji Serca Jezusowego. Przez natchnionego autora, O. Mateo, ukazuje jego najgłębszy sens i nieprawdopodobne owoce i cuda dla tych, którzy je przyjmą. Pan Jezus pragnie aby w obecnych czasach misję tę przyjął i kontynuował naród polski”.

Jezus Król Miłości – Wydawnictwo Maria Vinci Wrocław – wydanie V – 2006 r.

Ukochani w Sercu Jezusa!

Uczmy się od tego gorliwego apostoła Intronizacji Bożego Serca miłości, wiary, pokory, wyrzeczenia, ufności i służby by wypełnić wolę Bożą w tym pięknym i tak bardzo potrzebnym Dziele. Sam Jezus prosił Rozalię aby w Polsce dokonać Intronizacji Jego Boskiego Serca nie prosił o poświęcenie, zawierzenie, przyjęcie ale konkretnie o INTRONIZACJĘ. Bo celem intronizacji jest dogłębne i trwałe odrodzenie duchowe jednostek i społeczeństw, usuniecie laicyzacji oraz zakorzenienie życia prywatnego i publicznego w Prawie Bożym strzeżonym i nieomylnie wykładanym przez Papieży jako widzialnych zastępców Chrystusa na ziemi.

Najświętsze Serca Jezusa przyjdź Królestwo Twoje! Króluj nam Chryste

Rozważania na comiesięczne spotkania parafialne


Papieska Intencja Apostolstwa na maj 2024

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Koncert Pieśni Maryjnych

Nr konta parafialnego do wpłat

Numer konta parafialnego do wpłat na witraże do kościoła oraz  remont ogrodzenia na cmentarzu PKO Bank Polski 97 1020 4391 0000 6202 0216 4119.

Liturgia Dnia

Przejdź do paska narzędzi