Zmarł śp. ks. Tomasz Blicharz duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej

  • 0

Zmarł śp. ks. Tomasz Blicharz duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej

Category : Komunikaty Kurii

W dniu 17 października 2020 r. w wieku 39 lat, mając 13 lat kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Tomasz Blicharz, wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu i dyrektor ośrodka LSO w Kotani. Pogrzeb odbędzie się w rodzinnej parafii Zmarłego, pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, we wtorek, 20 października br., o godz. 13.00. Przewodniczyć będzie Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Tomasz Blicharz, urodził się 12 listopada 1981 r. w Kolbuszowej jako syn Jana         i Stanisławy Serafin. Egzamin dojrzałości złożył w 2001 r. po ukończeniu Technikum Drzewnego w Kolbuszowej. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze rzeszowskiej z rąk biskupa Kazimierza Górnego w dniu 26 maja 2007 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

26.08.2007 – 22.08.2009 – wikariusz w parafii św. Rocha w Rzeszowie

23.08.2009 – 25.08.2011 – wikariusz w parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie

Od 26 sierpnia 2011 r. aż do śmierci był wikariuszem w parafii pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu

Ks. Tomasz Blicharz pełnił także ważne zadania w duszpasterstwie diecezjalnym:

W latach 2012 – 2019 pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza, a od 2016 r. był także dyrektorem Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Diecezji Rzeszowskiej w Kotani. W styczniu bieżącego roku został mianowany ojcem duchownym Dekanatu Głogów Małopolski.


Ograniczenia

W świątyni obowiązuje limit – maks. 75 proc. obłożenia.

Ważne! Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Informacje na dziś

Papieska intencja na sierpień 2021 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Kościół Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Przejdź do paska narzędzi