Zaproszenie na Podkarpackie Misterium Wielkopostne na Szlaku Architektury Drewnianej Podkarpacia

  • 0

Zaproszenie na Podkarpackie Misterium Wielkopostne na Szlaku Architektury Drewnianej Podkarpacia

Category : WYDARZENIA

Zapraszamy na Podkarpackie Misterium Wielkopostne do zabytkowych świątyń na Szlaku Architektury Drewnianej Podkarpacia.

Misterium oparte jest na Stacyjach Jerozolimskich odnalezionych w naszym regionie. To Droga Krzyżowa w całości śpiewana zarówno przez zespół jak i przez wiernych. Razem podążamy za Chrystusem drogą przez Mękę. Wyruszając na wędrówkę stajemy się nie tylko obserwatorami, ale przede wszystkim uczestnikami. Przeżywamy i rozważamy tę wielką Tajemnicę poprzez śpiew tradycyjnych Stacji Jerozolimskich ubogaconych rozmyślaniami zaczerpniętymi z podkarpackich pieśni pasyjnych i staropolskich kancjonałów. Misterium jest w tym roku częścią autorskiego
projektu opartego na tradycji Podkarpacia w ujęciu rocznym pt. “Dwanaście mgnień tradycji. Pieśń w porach roku.”

Tym razem wyruszamy na Szlak Architektury Drewnianej:
7 kwietnia o godz. 16.00 do Tyrawy Solnej w Dolinie Sanu
14 kwietnia o godz. 15.00 do Świątkowej Wielkiej w Beskidzie Niskim.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Barbara Bator i Zespół Muzyki Dawnej I Tradycyjnej Vox Angeli


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi