Zaproszenie. Konferencja wychowawcza „Żyć z pasją dla…

  • 0

Zaproszenie. Konferencja wychowawcza „Żyć z pasją dla…

Category : Komunikaty Kurii

20 marca 2020 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Żyć z pasją dla innych…”. Wśród patronów honorowych konferencji jest bp Jan Wątroba.

Informacja organizatorów:

Ochrona Rodziny, młodzieży i wartości związanych z Cywilizacją Życia, to zadanie nas wszystkich, któremu warto poświęcić swe siły na różnych polach społecznej aktywności. Przeświadczenie o bezcennym skarbie życia, o pięknie wieku młodzieńczego, motywuje do działań, które łączą, wychowują i kształcą. W tym właśnie celu, wiele środowisk twórczych podjęło inicjatywę powiązaną z ogólnokrajowymi obchodami XVI Narodowego Dnia Życia.

W Rzeszowie 20 marca 2020 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja wychowawcza pod hasłem: „Żyć z pasją dla innych”. Celem spotkania jest promocja szlachetnych i wychowawczych postaw, dobrych przykładów, wspierających działania na rzecz życia i wartości prorodzinnych.

Konferencja kierowana jest do rodziców, seniorów, nauczycieli, katechetów i wychowawców, uczniów i studentów, pedagogów i psychologów; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz życia, młodzieży, wychowania i podkarpackich rodzin.

Organizatorzy

Plakat konferencji „Żyć z pasją dla innych…”

Konferencja wychowawcza z okazji XVI Narodowego Dnia Życia

Żyć z pasją dla innych…

Program:

8.00       Msza św. – Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie

8.45       Rejestracja uczestników

9.30       Otwarcie konferencji – powitanie Gości

9.45       Misja życia błogosławionej z Rzeszowa. Natalia Tułasiewicz, teocentryczna humanistka.

/Natalia Tułasiewicz-Wala, krewna błogosławionej/

10.30     Wychowanie do wartości. Szkoła kuźnią cnót społecznych.

/Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty/

11.00     Rodzina, źródło postaw i relacji. Krajowa aktywność Fundacji Narodowego Dnia Życia.

/Jacek Sapa, Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia, członek Rady Rodziny przy ministrze
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/

11.30     PRZERWA

11.45     Projekt twórczy: Archiwa Rodzinne Niepodległej – zostań rodzinnym archiwistą…

/Marek Gieroń, Archiwum Państwowe w Rzeszowie/

12.05     Wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie (prezentacje
projektów laureatów, wręczenie pamiątkowych dyplomów)

12.45     ZAKOŃCZENIE

 

Wydarzenia towarzyszące:

  1. Wystawa IPN z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
  2. Księgarnia pedagogiczna

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, będzie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

Prosimy o zgłoszenie obecności do dnia 18 marca 2020 r. (środa, godz. 15.00). Liczba miejsc ograniczona.

REJESTRACJA: https://www.pcen.pl; akawalek@pcen.pl


Papieska Intencja Apostolstwa na czerwiec 2024

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Nr konta parafialnego do wpłat

Numer konta parafialnego do wpłat na witraże do kościoła oraz  remont ogrodzenia na cmentarzu PKO Bank Polski 97 1020 4391 0000 6202 0216 4119.

Liturgia Dnia

Przejdź do paska narzędzi