Wspomnienie Św. Antoniego Padewskiego

  • 0

Wspomnienie Św. Antoniego Padewskiego

Category : WYDARZENIA

13 czerwca przypada wspomnienie Św. Antoniego Padewskiego, teologa, franciszkanina, prezbitera, doktora Kościoła Katolickiego

Antoni z Padwy

Urodził się w 1195r. w Lizbonie, zmarł w 1231r. w Arcelli k. Padwy, mając zaledwie 36 lat. Pochodził z bogatej, honorowej rodziny. Pomiędzy 15, a 20 rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych Św. Augustyna. Po dwóch latach przeniósł się do klasztoru Santa Cruz w Coimbrze i tam zdobył solidne wykształcenie, szczególnie poznając Pismo Święte i naukę Ojców Kościoła. W roku 1219 został wyświęcony na kapłana, a w rok później bardzo przeżył uroczystość przewiezienia do Coimbry relikwii pięciu męczenników franciszkańskich, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Maroku. Poznając ich duchowość oraz postać św. Franciszka z Asyżu, Antoni kapłańską ścieżkę postanowił skierować w stronę braci franciszkańskich. Co więcej, stając się ich współbratem poznał ich szczególną rolę oraz misję, które rozwinęły w nim niezwykłą pobożność. Potwierdzeniem tego były m.in. głębokie modlitwy, wyjątkowe kazania gromadzące szerokie tłumy, których treści wówczas uważano za natchnione przez samego Boga czy też otwartość na chorych, biednych, samotnych i opuszczonych. Mówiąc o św. Antonim trzeba zaznaczyć również niezwykłą chwilę jego osobistego spotkania  z prawdziwym Chrystusem. Uważa się, że pewnej nocy Dzieciątko Jezus nawiedziło Antoniego, ucałowało go, zapewniając o miłości Boga. Z tej przyczyny święty jest przedstawiany z małym Jezusem z Nazaretu na ręku.

Pod koniec swej ziemskiej wędrówki, św. Antoni ciężko zachorował. Zmarł na puchlinę wodną. Co ciekawe, po trzynastu latach otwarto jego trumnę, okazało się, że ciało uległo rozkładowi, poza językiem. Wyglądał on zupełnie jak u osoby żyjącej. Święty Antonii jest patronem osób i rzeczy zaginionych, franciszkanów, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich i podróżnych. Jest opiekunem wielu parafii oraz miast, m.in. Jasła. W Polsce jego kult za najbardziej wyjątkowy, uznano właśnie w mieście Jaśle.

Święty Antoni - Jasło

Święty Antoni – Jas

Cuda wielkiego Kaznodziei

Święty Antoni znany jest jako cudotwórca, zwłaszcza wśród mieszkańców Jasła. W każdy wtorek o godz. 8.00 i 18.00, w jasielskim sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego, odbywają się specjalne nabożeństwa, w których odczytuje się modlitwy błagalne, wstawiennicze, oraz wszelkie prośby skierowane do jasielskiego patrona.  Po nich ma miejsce nabożeństwo oraz uczczenie relikwii. Od lat jest tradycją, że w świątyni gromadzą się mieszkańcy Jasła, okolic i innych miejscowości, którzy proszą i dziękują świętemu Antoniemu. Świadectwem tego jest specjalna Księga podziękowań. Zostają w niej spisywane wszelkie łaski, których ludzie doznają za przyczyną św. Antoniego.

Kościół i klasztor oo. Franciszkanów

Świątynia i klasztor w budowie

Obecna świątynia w budowie

W 1899r. do Jasła przybyli oo. Franciszkanie. 31 sierpnia 1901r. Rada Miejska Jasła, podjęła uchwałę o przyznaniu oo. Franciszkanom funduszy na zakupienie placu pod budowę Kościoła oraz klasztoru. 17 maja 1903r. biskup przemyski św. Józef Sebastian Pelczar dokonał poświęcenia, kamienia węgielnego pod budowę pierwszego kościoła franciszkanów w Jaśle, a już 31 grudnia 1904r. nastąpiło poświęcenie nowej świątyni pw. św. Antoniego Padewskiego, znajdującej się wówczas przy ul. Mickiewicza 12. W tym samym roku, również znakomity artysta – rzeźbiarz Antoni Popiel ze Lwowa, wykonał ołtarz główny z figurą średniowiecznego kaznodziei. W latach okupacji hitlerowskiej świątynię ograbiono i wysadzono w powietrze. Mimo wielu starań kościoła nie odbudowano. W 1957 r., Franciszkanie uzyskali zgodę na budowę nowego kościoła u zbiegu ulic 3-go Maja i Szopena. Co więcej, przy ul. Mickiewicza 4 znajduje się przychodnia zdrowia. Jest ona jedynym budynkiem poklasztornym oo. Franciszkanów, który zachował się po znajdującym się tu przed wojną klasztorze i kościele. W jego zwieńczeniu, widnieje zabytkowe malowidło z postacią Matki Bożej. Pamiątką tamtych wydarzeń jest również pomnik św. Antoniego, znajdujący się blisko budynku.


Przejdź do paska narzędzi