Uroczystość św. J. S. Pelczara, patrona diecezji rzeszowskiej

  • 0

Uroczystość św. J. S. Pelczara, patrona diecezji rzeszowskiej

Category : Komunikaty Kurii

19 stycznia 2021 r. (wtorek) diecezja rzeszowska będzie przeżywać Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego patrona diecezji rzeszowskiej.

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w Korczynie. Chodził do szkoły parafialnej w Korczynie, następnie do szkoły ludowej w Rzeszowie i do rzeszowskiego gimnazjum przy obecnej ul. 3-go Maja. Po ukończeniu szóstej klasy gimnazjalnej przeniósł się do gimnazjum do Przemyśla, a po maturze wstąpił do seminarium duchownego w tym mieście. Przez półtora roku pracował jako wikariusz w Samborze. Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie przez dwa lata studiował teologię i prawo kanoniczne. Wrócił z dwoma doktoratami. Przez krótki czas był wykładowcą w seminarium przemyskim a następnie przez 22 lata był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pełnił obowiązki profesora, dziekana Wydziału Teologicznego i przez rok rektora krakowskiej uczelni. Mieszkając w Krakowie zaangażował się w działalność charytatywną. Z myślą o potrzebujących opieki założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, które dzisiaj prowadzi m. in. Dom Samotnej Matki w Rzeszowie.

W 1899 r., gdy miał 57 lat, został biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej, a rok później ordynariuszem tej diecezji. Słynął z systematycznej pracy intelektualnej i społecznej. Z jego inicjatywy powstawały ochronki dla dzieci, kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych. W publikacjach promował naukę społeczną Kościoła opartą na solidarności. Starał się zaradzić problemom emigracji i alkoholizmu. Przeprowadził trzy synody diecezjalne. Zmarł 28 marca 1924 r. w wieku 82 lat. Jan Paweł II beatyfikował go w 1991 r. w Rzeszowie, a kanonizował w 2003 r. w Rzymie. Jest głównym patronem diecezji rzeszowskiej.


Przejdź do paska narzędzi