Świadectwo obecności Boga. Setne urodziny Jana Pawła II

  • 0

Świadectwo obecności Boga. Setne urodziny Jana Pawła II

Category : Komunikaty Kurii

„Jan Paweł II swoim życiem, swoim postępowaniem, dał nam ewangeliczne świadectwo obecności Boga w myślach i decyzjach; przywracał wiarę w realną obecność Boga w świecie i sam żył tą obecnością” – powiedział bp Kazimierz Górny 18 maja 2020 r. podczas Mszy św. w katedrze rzeszowskiej z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Podczas Eucharystii zebrani modlili się również w intencji bp. Jana Wątroby w 20. rocznicę konsekracji oraz w intencji bp. Kazimierza Górnego i ks. Stanisława Maca, którzy w bieżącym roku przeżywają 60. rocznicę święceń kapłańskich.

Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. Mszę św. koncelebrowali: bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski, infułaci: ks. Stanisław Mac i ks. Wiesław Szurek, księża dziekani oraz duchowni z różnych instytucji diecezji rzeszowskiej.

W Mszy św. uczestniczyły władze państwowe i samorządowe oraz służby mundurowe.

W słowach wprowadzenia bp Edward Białogłowski nawiązał m.in. do pobytu papieża Jana Pawła II w Rzeszowie w 1991 r. „Na głównych drzwiach katedry widnieje napis: «Bogu dziękujcie, ducha nie gaście». Z tym hasłem św. Jan Paweł II przebywał w Polsce w 1991 r., również w Rzeszowie, gdzie ogłosił, że bp Józef Sebastian Pelczar jest błogosławionym i konsekrował tę świątynię, a 25 marca 1992 r. podniósł ją do godności katedry diecezji rzeszowskiej. Dzisiaj, w stulecie urodzin św. Jana Pawła II Wielkiego, Bogu dziękujemy za Jego życie i misję zapalania wiary i miłości w całym świecie. Dziękujemy za jego świątobliwych rodziców, dzięki którym ocalał, bo lekarze jeszcze przed urodzeniem skazywali go na śmierć” – mówił biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej koncentrując się w dalszej części na 60. rocznicy święceń kapłańskich bp. Kazimierza Górnego oraz 35. rocznicy Jego konsekracji; na 20. rocznicy konsekracji bp. Jana Wątroby oraz 60. rocznicy święceń kapłańskich ks. Stanisława Maca.

Homilię wygłosił bp Kazimierz Górny. Kaznodzieja najpierw przypomniał biografię św. Jana Pawła II, a następnie zwrócił uwagę na dwa wymiary życia papieża z Polski: modlitwę oraz dobroć i miłosierdzie. „Niektórym z nas dane było widzieć jak Ojciec Święty potrafił stawać w Bożej obecności na modlitwie. Sprawiał wrażenie, że jest tylko Pan Jezus i on sam. Takie były adoracje, takie były dziękczynienia po Mszach świętych i inne modlitwy. Współpracownicy papieża świadczą, że nieraz słyszeli śpiew Ojca Świętego w kaplicy, kiedy sam przebywał na modlitwie. Wierzył głęboko w obecność Chrystusa w Eucharystii” – mówił hierarcha.

Omawiając dobroć i miłosierdzie Jana Pawła II bp Górny podkreślił zdolność Ojca Świętego do współodczuwania z drugim człowiekiem. „Ojciec Święty umiał pochylić się nad człowiekiem cierpiącym, głodnym, ubogim, smutnym i osamotnionym. Czynił to z szacunkiem dla człowieka i bez ostentacji. Dobrze wprowadzał w życie naukę z Listu św. Pawła do Filipian o kenozie Chrystusa, który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Bronił świętości życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. «Drogą Kościoła jest człowiek» – mówił. Miał odwagę zabierać głos troszcząc się o człowieka i jego prawo do życia w wolności, o prawa rodziny, o prawdę i miłość. (…) Swoim życiem, swoim postępowaniem, dał nam ewangeliczne świadectwo obecności Boga w myślach i decyzjach, przywracał wiarę w realną obecność Boga w świecie i sam żył tą obecnością” – mówił biskup senior diecezji rzeszowskiej.

W słowach podsumowania uroczystości bp Jan Wątroba nawiązał do jubileuszu kapłaństwa bp. Kazimierza Górnego i ks. Stanisława Maca. „Biskup Kazimierz przebywał długo w szkole św. Jana Pawła II. Dziękujemy za Twoje świadectwo o życiu, posłudze i świętości Jana Pawła II. Dziękujemy, za to, że przejąłeś od niego tak wiele cech, za dobroć, serdeczność i rozmodlenie (…). Księdzu Stanisławowi dziękujemy za katedrę zbudowaną na planie serca, za lata poświęcenia, wysiłki i cierpienia, za świadectwo kapłańskiej wierności i gorliwości” – mówił hierarcha. Dziękując wszystkim zebranym za przybycie biskup rzeszowski zwrócił uwagę na ojcostwo, które w swoim życiu realizował Jan Paweł II. „Ojciec Święty, ojciec, święty ojciec. Jan Paweł II promieniował ojcostwem. Jego promieniowanie wielu z nas odczuwało przez wiele lat. Dzisiaj dziękujemy za jego życie w setną rocznicę urodzin” – podkreślił duchowny.

Na zakończenie zebrani odmówili Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny i odśpiewali hymn „Te Deum”. (tn)

 

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Bez limitu wiernych w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.

Od soboty 30 maja uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni  i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie