Relikwie Świętego Jana Pawła II nawiedziły naszą parafie

  • 0

Relikwie Świętego Jana Pawła II nawiedziły naszą parafie

W środę 20 listopada 2019 roku odbyła się w naszej parafii peregrynacja obrazu i Relikwii św. Jana Pawła II. Uroczystość ta miała miejsce w związku z przygotowaniami do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, którą będziemy obchodzili 18 maja 2020 roku. Z tej racji parafie diecezji rzeszowskiej, w których działa Akcja Katolicka, odwiedzają relikwie patrona tej katolickiej organizacji.         

W naszej parafii peregrynacja rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem przez członków Akcji Katolickiej relikwii oraz obrazu św. Jana Pawła II do kościoła parafialnego. Następnie miało miejsce uroczyste powitanie przez Prezes Akcji Katolickiej – Iwonę Mazur i ks. proboszcza Edwarda Wnęk – asystenta Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.

Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza święta ku czci św. Jana Pawła II, w czasie której homilię wygłosił ksiądz Prałat. Przypomniał w niej słowa polskiego Papieża skierowane do członków Akcji Katolickiej tuż po jej reaktywowaniu w 1994 roku oraz przypomniał postać świętego Jana Pawła II.

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz odmówił:

Akt Oddania Akcji Katolickiej w Polsce Św. Janowi Pawłowi II
Święty Janie Pawle II, Wielki Apostole i Patronie narodu polskiego. Patronie Akcji Katolickiej w Polsce, w duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Tobie nas, nasze rodziny i wszystkie nasze dzieła. Ufając w Twoje wstawiennictwo przed Bogiem, polecamy naszego Biskupa Jana, Kapłanów, wszystkich Członków Akcji Katolickiej i wszystkie grupy Apostolskie w naszej Parafii. Czuwaj nad nami wszystkimi, abyśmy nie ustawali w ofiarnej służbie dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny.
Spraw, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej i dzięki naszej gorliwości w wierze wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi. Święty Janie Pawle II, wypraszaj nam u Boga potrzebne łaski wytrwałość w wierze, prawość sumień, poczucie odpowiedzialności za Kościół święty, wierność najwyższym wartościom, wzajemne zrozumienie i jedność w działaniu, życie w prawdzie i w miłości do Chrystusa naszego Pana i Jego Matki Maryi. Święty Janie Pawle II, nasz Patronie, pomóż nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami

W długiej kolejka wierni czekali pragnąc uczcić relikwie przez pobożne ich ucałowanie.

Po zakończonej Mszy świętej odbyło się nabożeństwo różańcowe połączone z prośbami do św. Jana Pawła II. Następnie została odmówiona litania.
Peregrynacja relikwii w naszej parafii trwała do piątku 22 listopada. Po modlitwie Różańcowej o godzinie 16.30 obraz i relikwie zostały przekazane do parafii Palikówka p.w. Miłosierdzia Bożego, a nam którzy otrzymaliśmy łaskę spotkania z nimi pozostały do wypełniania w swojej codzienności zadania nieustannego czerpania z wielkiego skarbca nauczania Świętego Papieża i błaganie

Święty Janie Pawle II, módl się za nami


Przejdź do paska narzędzi