Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela zwykła – 14.06.2020r.

  • 0

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela zwykła – 14.06.2020r.

1. Codziennie do czwartku w Oktawie Bożego Ciała, procesja z Najświętszym Sakramentem, dzisiaj po sumie o godz. 11:00, w tygodniu o godz. 18:00. W czwartek błogosławieństwo dzieci, kwiatów i ziół.

2. W piątek uroczystość NSPJ. Nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Od godz. 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja grupy intronizacyjnej za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne. Koronkę do Miłosierdzia Bożego prowadzi Caritas parafialny.

3. Różaniec w tym tygodniu prowadzi róża Haliny Kłęk.

4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożone ofiary, na poniedziałek i sobotę proszę do sprzątania kościoła następujące osoby:
1)Beata Janusz, 2)Małgorzata Cyrnek, 3)Bożena Skiba, 4)Zenona Kurcek, 5)Magdalena Sierżęga, 6)Barbara Dec, 7)Teresa Lasota, 8)Józefa Kawa, 9)Maria Leśko, 10)Piotr Więcek.

5. Msze św. w tygodniu o godz. 18:00, w środę, w piątek o godz. 7:00 i 18:00.

6. W czwartek na Mszy św. o godz. 18:00 młodzież przygotowująca się z parafii do sakramentu Bierzmowania z kl. VIII otrzyma pobłogosławione książeczki i krzyże, a po Mszy św. dla nich spotkanie. Na spotkanie przynosimy indeksy dla bierzmowanych


INTENCJE MSZALNE – 15.06. – 21.06.2020r.


KOMUNIKATY KURII – 11. Niedziela zwykła, 14.06.2020 r.

Mając na uwadze nadal istniejące (zwłaszcza w większych i bardziej anonimowych społecznościach) niebezpieczeństwo zakażenia wirusem poszczególnych duszpasterzy i wiernych, co często pociąga za sobą także określone uciążliwości dla innych osób a nawet całych wspólnot, proszę o przestrzeganie zasad higieny i wymogów sanitarnych podczas nabożeństw a także organizowanych spotkań, a zwłaszcza o:

– częstą dezynfekcję rąk oraz sprzętów kościelnych,

– zachowywanie bezpiecznego dystansu podczas załatwiania spraw w kancelarii parafialnej,

– zorganizowanie udzielania Komunii Świętej odrębnie dla tych, którzy przyjmują na rękę i dla tych, którzy przyjmują do ust,

– przypominanie wiernym o zachowywaniu wymogów bezpiecznej odległości.

W żadnym wypadku nie można narzucać wiernym zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem.

Wszystkich proszę o roztropne i odpowiedzialne zachowanie. W obecnej sytuacji prawnej niewiele potrzeba, aby sparaliżować działalność parafii czy też innych instytucji kościelnych.

Tradycyjne błogosławieństwo małych dzieci na zakończenie Oktawy Bożego Ciała należy sprawować w formie ogólnej a nie indywidualnej (bez nakładania rąk).Niech Maryja Królowa wyprasza
u Swojego Syna Jezusa Chrystusa
potrzebne łaski na każdy dzień naszego życia


 


Przejdź do paska narzędzi