KOMUNIKATY KURII – 11. Niedziela zwykła, 14.06.2020 r.

  • 0

KOMUNIKATY KURII – 11. Niedziela zwykła, 14.06.2020 r.

Category : Komunikaty Kurii

Mając na uwadze nadal istniejące (zwłaszcza w większych i bardziej anonimowych społecznościach) niebezpieczeństwo zakażenia wirusem poszczególnych duszpasterzy i wiernych, co często pociąga za sobą także określone uciążliwości dla innych osób a nawet całych wspólnot, proszę o przestrzeganie zasad higieny i wymogów sanitarnych podczas nabożeństw a także organizowanych spotkań, a zwłaszcza o:

– częstą dezynfekcję rąk oraz sprzętów kościelnych,

– zachowywanie bezpiecznego dystansu podczas załatwiania spraw w kancelarii parafialnej,

– zorganizowanie udzielania Komunii Świętej odrębnie dla tych, którzy przyjmują na rękę i dla tych, którzy przyjmują do ust,

– przypominanie wiernym o zachowywaniu wymogów bezpiecznej odległości.

W żadnym wypadku nie można narzucać wiernym zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem.

Wszystkich proszę o roztropne i odpowiedzialne zachowanie. W obecnej sytuacji prawnej niewiele potrzeba, aby sparaliżować działalność parafii czy też innych instytucji kościelnych.

Tradycyjne błogosławieństwo małych dzieci na zakończenie Oktawy Bożego Ciała należy sprawować w formie ogólnej a nie indywidualnej (bez nakładania rąk).

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (19 czerwca br.) Biskup Rzeszowski dokona poświęcenia wzniesionego w Jaśle pomnika Chrystusa Króla, a także zawierzy Miasto Jasło Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata przez Jego Najświętsze Serce.


Ograniczenia ilości wiernych

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 7 do 29 listopada br. w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 31 osób.

Ważne!

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na listopad 2020 brzmi:Intencja powszechna: Sztuczna inteligencja. Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia..