Diecezja Rzeszowska ma 11 nowych kapłanów – Fotorelacja ze święceń kapłańskich

  • 0

Diecezja Rzeszowska ma 11 nowych kapłanów – Fotorelacja ze święceń kapłańskich

Diecezja Rzeszowska ma 11 nowych kapłanów

8 czerwca w rzeszowskiej Katedrze o godz. 10:00 biskup rzeszowski, udzielił święceń prezbiteriatu 11 diakonom.

11 diakonów szóstego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przyjęło z rąk Ks. Bpa Jana Wątroby święcenia kapłańskie. Uroczystość odbyła się w kościele katedralnym. Wśród nich jest Jakub Gunia z naszej parafii modlimy się w ich intencjach.

Diakoni przygotowywali się do tego dnia przez sześć lat formacji seminaryjnej. Dzisiaj z pokorą dziękowali Bogu za ten wielki dar.

Rodzice i bliscy nowo wyświęconych kapłanów nie kryli wzruszenia i życzyli im, by wytrwali w powołaniu.

Jutro nowo wyświęceni kapłani odprawią w swoich rodzinnych parafiach Msze św. prymicyjne.

W sobotę o godz. 17:15 w okolicach granicy parafii (przy posesji Elżbiety Cyran) będzie przywitanie prymicjanta, który o godz. 18:00 odprawi w kościele Nabożeństwo Czerwcowe, natomiast w niedzielę 9 czerwca w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 11:00 Msze świętą prymicyjną.

święcenia prezbiteriatu 8 06 2019


Ograniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi