„Tylko powiedz wszystkim!”. Jedenastu nowych księży

  • 0

„Tylko powiedz wszystkim!”. Jedenastu nowych księży

Category : WYDARZENIA

Bp Jan Wątroba do neoprezbiterów: „Tylko powiedz wszystkim, niekoniecznie słowem, ale życiem swoim mów i pokaż, jak piękne może być kapłaństwo przeżywane w ewangelicznym stylu, na wzór Chrystusa Arcykapłana”. 8 czerwca 2019 r. w katedrze rzeszowskiej jedenastu diakonów diecezji rzeszowskiej przyjęło sakrament kapłaństwa.

Do grona neoprezbiterów diecezji rzeszowskiej należą: ks. Kamil Bambrowicz z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach, ks. Hubert Cop z parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Józefa w Lutoryżu, ks. Jakub Gunia z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i św. Antoniego z Padwy w Strażowie, ks. Mateusz Juszczyk z parafii Dobrego Pasterza w Jaśle, ks. Arkadiusz Król z parafii św. Małgorzaty w Żurowej, ks. Jarosław Młodecki z parafii Trójcy Świętej w Bieździedzy, ks. Jakub Oczkowicz z parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach, ks. Bartłomiej Ołyniec z parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ks. Grzegorz Petka z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie, ks. Dominik Wacław z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale i ks. Rafał Wesołowski z parafii św. Michała Archanioła w Nockowej.

Mszy św. przewodniczył i święceń udzielił bp Jan Wątroba. W Eucharystii uczestniczyło około stu księży, m.in: przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz proboszczowie i wikariusze z parafii rodzinnych neoprezbiterów.

W pierwszej części homilii bp Wątroba nawiązał do postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego diakoni wybrali jako patrona swojego rocznika. „To miłość pasterska, która jest zwornikiem kapłańskiej duchowości, kazała mu być blisko ludzi cierpiących, szykanowanych, prześladowanych, walczących o swoją godność i o godność innych, ludzi smutnych, a nawet załamanych. Był przy nich ze słowem, ale nie swoim, tylko Bożym słowem. Był przy nich z Chrystusową mocą, choć sam kruchy, bo zdrowie miał liche. Był z mocą ukrytą w sakramentach świętych. Był przy nich z czynem miłosierdzia wobec potrzebujących, a zwyciężając zło dobrem, pozostawił przykład kapłaństwa zaangażowanego w służbie człowiekowi i ojczyźnie, zawsze wiernego Chrystusowi, naśladującego Jego ewangeliczny styl” – mówił hierarcha.

Kaznodzieja odniósł się także do słów Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 1979 r. i słów skierowanych do kapłanów. „Byłem wtedy wśród nich, neoprezbiter od tygodnia, i pamiętam doskonale tamten klimat, entuzjazm i jego słowa. (…) Ojciec Święty mówił, że Kościół najłatwiej jest pokonać przez kapłanów. Jeżeli zabraknie stylu służby i świadectwa Ewangelii to sami kapłani przyczynią się do pokonania Kościoła. Nie rozumieliśmy wtedy tych słów. Pamiętam dyskusje kiedy mówiono, że te słowa są może nie do nas. Przecież zagrożenie było inne, był czas głębokiego PRL-u, czas szykan i utrudnień w duszpasterstwie, czas walki z Kościołem. Znaliśmy wroga, a Ojciec Święty mówił, że to księża są zagrożeniem, i że Kościół najłatwiej pokonać przez kapłanów. Dzisiaj już rozumiemy i odkrywamy aktualność tamtej przestrogi Świętego Papieża, kiedy dowiadujemy się o niegodnym postępowaniu niektórych naszych braci; o wyrządzonej przez nich krzywdzie, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Czujemy ból i wstyd. Konsekwencje ich czynów ranią całą wspólnotę Kościoła i podważają wiarygodność Jego nauczania oraz osłabiają ewangelizacyjny zapał” – podkreślił biskup.

W homilii biskup pośrednio nawiązał również do filmu braci Sekielskich pt. „Tylko nie mów nikomu”. „Tylko powiedz wszystkim, niekoniecznie słowem, ale każdego dnia, życiem swoim mów i pokaż, jak piękne może być kapłaństwo, jak szczęśliwy może być kapłan, który przeżywa je w ewangelicznym stylu, na wzór Chrystusa Arcykapłana. Jak piękna może wspólnota, w której jego posługa jest przejrzysta na wzór Dobrego Pasterza. Tylko powiedz wszystkim!” – apelował kaznodzieja.

Po homilii odbył się obrzędy święceń: przyrzeczenie czci i posłuszeństwa Biskupowi Ordynariuszowi, Litania do Wszystkich Świętych podczas której kandydaci leżeli krzyżem, nałożenie rąk, modlitwa święceń oraz namaszczenie rąk krzyżmem i wręczenie chleba i wina. Podczas Liturgii Eucharystycznej nowo wyświęceni po raz pierwszy wyciągnęli dłonie nad chlebem i winem wypowiadając słowa konsekracji.

Na zakończenie Mszy św. ks. Jakub Oczkowicz, neoprezbiter, podziękował, w imieniu nowo wyświęconych, wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania ich do kapłaństwa. „Od teraz staliśmy się własnością Boga, który przez Kościół posyła nas do głodnych słowa Bożego i spragnionych miłości. Niech, wzrastając w cnocie męstwa, będziemy odważnymi świadkami Chrystusa, którzy nie sprzedadzą Go za cenę świętego spokoju. Niech święty niepokój zachęca nas do dawania więcej, abyśmy poprzez pracę i modlitwę rozpalali ciągle w sobie dar powołania kapłańskiego” – dodał duchowny.

Wracając do zakrystii neoprezbiterzy zatrzymali się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej zawierzając swoje kapłaństwo Matce Bożej.

W niedzielę, 9 czerwca, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, neoprezbiterzy będą sprawować w swoich rodzinnych parafiach uroczyste Msze św. prymicyjne, a w sobotę, 15 czerwca, otrzymają skierowania do parafii. (tn)
Święcenia kapłańskie w rzeszowskiej Katedrze 8 06 2019


Przejdź do paska narzędzi