Biskupi z Rzeszowa składają życzenia z okazji Bożego Narodzenia

  • 0

Biskupi z Rzeszowa składają życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Category : Komunikaty Kurii

Umiłowani Diecezjanie!

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia przeżywamy w wyjątkowych okolicznościach. Ograniczenia związane ze stanem epidemii dotknęły większość sfer naszego życia, nie wyłączając obszaru religijnego. Ale podobnie jak w przypadku Świąt Wielkanocnych, tak i teraz, przeszkody zewnętrzne nie są w stanie przysłonić najważniejszych treści, które przeżywamy obchodząc Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Święta przypominają nam prawdę o obecności Boga między nami. On jest zawsze tam, „gdzie jest miłość i dobroć”.

Bożej miłości w sposób szczególny doświadczamy podczas Mszy świętej. Już drugi rok program duszpasterski Kościoła w Polsce koncentruje naszą uwagę na sakramencie obecności Boga w Eucharystii. Tegoroczne hasło „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” przypomina, że Eucharystia jest nie tylko spotkaniem z Bogiem ale także z ludźmi, których często podczas liturgii nazywamy braćmi i siostrami. Serdecznie życzymy wszystkim Diecezjanom umiłowania Mszy świętej, szczerej tęsknoty za wspólnotą eucharystyczną w parafialnym kościele oraz zaufania Bogu, który lituje się nad swoimi dziećmi i nikogo nie odsyła z pustymi rękami. Niech Boża miłość będzie stale obecna w Waszych rodzinach, miejscach zamieszkania, podczas nauki, pracy i wypoczynku.

W tym świątecznym czasie zapewne nie będziemy mogli się spotkać z wszystkimi członkami naszych rodzin, przyjaciółmi i sąsiadami. Przymusowa izolacja uświadamia nam mocniej niż dotąd wzajemną zależność od siebie oraz uwidacznia poświęcenie i służbę wielu osób. Zwracając się z wdzięcznością do lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników, służb mundurowych, służb sanitarnych i wolontariuszy, życzymy wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy chorym – zdrowia, wytrwałości, wielu sił oraz satysfakcji z codziennej pracy i służby.

W szczególny sposób zwracam się do chorych, cierpiących, niepełnosprawnych – tych, którzy świąteczne dni spędzą w szpitalach, domach opieki, hospicjach, jak i własnych domach. Oby nigdy nie zabrakło obok Was chętnych do pomocy ludzi. Gdyby nawet nie było nikogo, zawsze pamiętajcie o bliskości Nowonarodzonego Zbawiciela.

Wspominając narodziny Jezusa Chrystusa w ubóstwie betlejemskiej stajenki myślimy także o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, o tych, którym brakuje chleba powszedniego, ludzkiej dobroci, zgody, a nade wszystko miłości. Modlitwą otaczamy bezdomnych, więźniów, osoby zmagające się z uzależnieniami oraz ofiary przemocy.

Rok 2021 r., decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, został ogłoszony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za przykładem Czcigodnego Sługi Bożego, który „wszystko postawił na Maryję”, zwracamy się z ufnością do Matki Bożej. Niech Was wspiera Najświętsza Maryja Panna, pokorna Dziewica z Nazaretu, która rodząc Jezusa Chrystusa wprowadziła Go do rodziny ludzkiej wraz z darem miłości, pokoju i zbawienia.

Zapewniając o naszej modlitwie i prosząc o nią w intencjach diecezji i wszystkich pasterzy, z serca Wam błogosławimy.

+ Jan Wątroba
+ Edward Białogłowski
+ Kazimierz Górny

Rzeszów, Boże Narodzenie 2020 r.

Biskup Jan Wątroba skierował życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia


Przejdź do paska narzędzi