Anioł Pański z Ojcem Świętym: Dzisiaj jest czas misji i odwagi!

  • 0

Anioł Pański z Ojcem Świętym: Dzisiaj jest czas misji i odwagi!

Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie pozdrowił uczestników Pielgrzymki Narodowej Polaków. „Pozdrawiam gorąco was wszystkich, pielgrzymów przybyłych z Włoch i z innych krajów, począwszy od Polaków, którzy obchodzą tu w Rzymie i swojej ojczyźnie 1050. rocznicę obecności chrześcijaństwa w Polsce” – powiedział Franciszek.

Dziś jest czas misji i odwagi! – podkreślił Franciszek w rozważaniu podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązał do obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Misyjnego, odbywającego się pod hasłem: „Kościół misyjny, świadek miłosierdzia”.

„Misja Pawła okazuje się skuteczna, słuszna i wierna jedynie dzięki bliskości i mocy Pana, który uczynił go głosicielem Ewangelii wszystkim narodom” – mówił Ojciec Święty, nawiązując do Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Podkreślił, że w św. Pawle wspólnota chrześcijańska odnajduje swój wzór, będąc przekonana, że jest to obecność Pana czyni skuteczną pracę apostolską i dzieło ewangelizacji.

Franciszek zaznaczył, że doświadczenie Apostoła Narodów przypomina nam, że musimy zaangażować się w działalność duszpasterską i misyjną, wiedząc, że zależy ona z jednej strony od naszych wysiłków, a z drugiej strony jest darem łaski. „To Duch Święty sprawia, że misja Kościoła w świecie jest skuteczna” – powiedział.

„Dziś jest czasem misji i odwagi!” – zaznaczył Papież, zwracając uwagę, że jest to czas odwagi, chociaż posiadanie odwagi nie oznacza gwarancji sukcesu. „Potrzebna jest nam odwaga do walki, niekoniecznie aby zwyciężyć; aby głosić, choć niekoniecznie nawracać. Potrzebna jest nam odwaga być alternatywą dla świata, jednak nie stając się polemicznymi czy agresywnymi. Potrzebna jest nam odwaga aby otworzyć się na wszystkich, nie umniejszając jednak nigdy absolutności i wyjątkowości Chrystusa, jedynego zbawiciela wszystkich. Potrzebna jest nam odwaga, aby oprzeć się niedowiarstwu, nie staja się jednak aroganckimi” – mówił Franciszek.

Na zakończenie papież wezwał: „Niech Maryja Panna, wzór Kościoła „wychodzącego” i uległego Duchowi Świętemu, pomoże nam wszystkim być, na mocy naszego Chrztu, uczniami – misjonarzami aby zanieść orędzie zbawienia całej rodzinie ludzkiej”.

Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie Papież zapewnił też o swej modlitwie za mieszkańców „umęczonego Mosulu”. Przypomniał, że niewinni mieszkańcy miasta doświadczają „nazbyt długo okrutnej przemocy, tak muzułmanie jak i chrześcijanie”, co „wstrząsnęło nim do głębi”.

„Moje serce zapłakało na wieść, że tak wielu mieszkańców tego umiłowanego kraju zostało brutalnie zabitych, w tym wiele dzieci. Wyrazom mojej solidarności towarzyszy pewność, że modlitwa za Irak, nawet jeśli jest on tak srogo doświadczony, silnie i mocno utrwali go w nadziei, w podążaniu do przyszłości pełnej bezpieczeństwa, pojednania i pokoju” – powiedział Papież i wezwał do cichej modlitwy, po której wszyscy zebrani odmówili modlitwę „Zdrowaś Maryjo”.

KAI/BP KEP

źródło: episkopat.pl


Ograniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi