4 września Papież Franciszek włączy w poczet świętych Matkę Teresę z Kalkuty – Misjonarkę Miłości.

  • 0

4 września Papież Franciszek włączy w poczet świętych Matkę Teresę z Kalkuty – Misjonarkę Miłości.

,,Wielokrotnie miałem okazję spotkać ją osobiście, dobrze więc pamiętam jej drobną postać, przytłoczoną brzemieniem życia, które poświęciła służbie najuboższym z ubogich, ale zawsze pełną niewyczerpanej energii wewnętrznej: energii miłości Chrystusa.’’ – św. Jan Paweł II

4 września Papież Franciszek włączy w poczet świętych Matkę Teresę z Kalkuty – Misjonarkę Miłości.
Matka Teresa z Kalkuty była dobrze znana na całym świecie. Już za życia wielu uznawało ją za świętą. Wielu ludzi prosiło ją o błogosławieństwo oraz modlitwę. Wpatrując się w jej oblicze trudno było doszukać się oznak cierpienia. Niełatwo przyjąć do wiadomości, że przez wiele lat pogrążona była w ciemności duchowej. Będąc na łożu śmierci, poddana została modlitwom o uwolnienie od ataków złego ducha.

Matka Teresa była zakonnicą od 1928 roku i uczyła hinduskie dziewczynki historii i geografii. Jej prawdziwym powołaniem okazała się jednak posługa wśród najuboższych. W związku z tym, założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Zadaniem Zgromadzenia, poza zwalczaniem biedy przez pomoc socjalną i medyczną było dawanie miłości odrzuconym i niekochanym: nędzarzom, alkoholikom, prostytutkom, trędowatym, dzieciom ulicy.

Życie jest szansą, schwyć ją.
Życie jest radością, próbuj ją.
Życie jest snem, uczyń je prawdą.
Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem, wypełnij go.
Życie jest cenne, doceń je.
Życie jest bogactwem, strzeż go.
Życie jest miłością, ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą, odkryj ją.
Życie jest obietnicą, spełnij ją.
Życie jest hymnem, wyśpiewaj go.
Życie jest walką, podejmij ją.
Życie jest tragedią, pojmij ją.
Życie jest przygodą, rzuć się w nią.
Życie jest szczęściem, zasłuż na nie.
Życie jest życiem, obroń je. – Matka Teresa z Kalkuty

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Bez limitu wiernych w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.

Od soboty 30 maja uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni  i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie