3 października – Niedziela św. Franciszka

  • 0

3 października – Niedziela św. Franciszka

„Niech cała ziemia błogosławi Pana” – to hasło odbywającej się 3 października pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski Niedzieli św. Franciszka.  Dzień ten organizuje już po raz czwarty Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.

Niedziela św. Franciszka organizowana już po raz czwarty przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska to święto chrześcijańskiej ekologii integralnej, będące zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia – wspieranego przez Ojca Świętego miesiąca modlitw i działań na rzecz ziemi, jako naszego wspólnego domu.

Niedziela św. Franciszka co roku jest skupiona wokół konkretnego tematu. W 2021 r. organizatorzy obchodów chcą przypomnieć postać św. Franciszka jako patrona chrześcijańskiej ekologii integralnej, który szczególną troską otoczył Boże stworzenie w całej jego różnorodności. „Jest to istotne w obecnym czasie, gdy jak podkreśla Stolica Apostolska i papież Franciszek, różnorodność biologiczna, a więc również dobrostan człowieka i ludzkie życie, są zagrożone przez nieumiarkowane gospodarowanie dobrami ziemi” – podkreślają organizatorzy.

W ubiegłym roku Niedziela św. Franciszka połączyła we wspólnym świętowaniu blisko 100 parafii we wszystkich województwach i uzyskała oficjalne wsparcie co najmniej 14 diecezji.

Tegoroczne obchody otworzy Msza Święta w intencji ochrony Bożego Stworzenia odprawiona 3 października o godz. 10.30 w kościele Duszpasterstw Środowisk Twórczych przy warszawskim placu Teatralnym przez bp. Michała Janochę, członka Rady Programowej Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

Trzeciego października wierni w różnych miejscach w całej Polsce będą wspólnie modlić się o ochronę stworzenia słowami Pisma Świętego i św. Franciszka z Asyżu. Msze Święte i modlitwy odbędą się w parafiach z inicjatywy proboszczów i świeckich działających jako Animatorzy Laudato Si’ Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska i współtworzących program Zielonych Parafii.

Obchody tegorocznej Niedzieli św. Franciszka, podobnie jak program Zielonych Parafii, koordynowane przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, objęła swoim patronatem Konferencja Episkopatu Polski.

Więcej informacji na temat Niedzieli św. Franciszka oraz programu Zielone Parafie można znaleźć na stronie internetowej www.zieloneparafie.pl/niedziela-sw-franciszka-czwarty-krok- zielonych-parafii/.

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska/ BP KEP

>>Wydarzenia w diecezjach


Przejdź do paska narzędzi