„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – drugi rok programu duszpasterskiego o Eucharystii

  • 0

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – drugi rok programu duszpasterskiego o Eucharystii

Category : WYDARZENIA

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, 29 listopada 2020r. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32).

Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”.

Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Rok I
(2019/2020)
Temat: Wielka tajemnica wiary.
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).
Cel: Eucharystia tajemnicą wyznawaną.

Rok II
(2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy.
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32).
Cel: Eucharystia tajemnicą celebrowaną.

Rok III
(2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa.
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).
Cel: Eucharystia tajemnicą posłania i chrześcijańskiego świadectwa.


Ograniczenia ilości wiernych

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 7 do 29 listopada br. w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 31 osób.

Ważne!

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na styczeń 2021 brzmi:Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich. Luty

Przejdź do paska narzędzi