Zasłonięty krzyż – V Niedziela Wielkiego Postu

  • 0

Zasłonięty krzyż – V Niedziela Wielkiego Postu

Category : Komunikaty Kurii

26 marca 2023 r. wypada V Niedziela Wielkiego Postu. W tym dniu w wielu krajach utrwalił się zwyczaj zasłaniania krzyży.

Liturgia Słowa V Niedzieli Wielkiego Postu wprowadza nas w wymiar pasyjny. Już od poniedziałku podczas Mszy św. będziemy się modlić prefacją o męce Pańskiej. Natomiast w modlitwie kolekty V Niedzieli Wielkiego Postu kierujemy do Boga takie słowa: „Udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zabawienie świata”.

W V niedzielę Wielkiego Postu w wielu krajach utrwalił się zwyczaj zasłaniania krzyży. Od XI wieku zasłaniano całe ołtarze wielką zasłoną na czas przygotowania do świąt paschalnych. Zasłona była symbolem żalu i pokuty, którym człowiek powinien się oddać, aby mu wolno było znowu popatrzeć na Boski majestat po okresie oczyszczenia.

Natomiast w XIII w. pojawił się zwyczaj zasłaniania krzyży na czas rozważania męki Pańskiej. Ponieważ w średniowieczu krzyże były wysadzane złotem i perłami, a Chrystus był ukazywany jako Zwycięski Zmartwychwstały Pan, przysłaniano je ze względu na swego rodzaju post dla oczu.

Dziś zasłaniamy krzyże, aby zatęsknić za widokiem ukrzyżowanego Pana, aby na nowo na niego spojrzeć w Wielki Piątek, gdy zostanie odsłonięty na naszych oczach w obrzędzie adoracji krzyża.

Na zdjęciu zasłonięty krzyż w głównym ołtarzu kościoła św. Krzyża w Rzeszowie (fot. T. Nowak).


Przejdź do paska narzędzi