Zaproszenie. Stulecie urodzin św. Jana Pawła II

  • 0

Zaproszenie. Stulecie urodzin św. Jana Pawła II

Category : Komunikaty Kurii

18 maja 2020 r. wypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II (1920-2005). Z tej okazji w katedrze rzeszowskiej o godz. 18.00 zostanie odprawiona dziękczynna Msza św. Będzie to jednocześnie okazja do modlitwy za bp. Jana Wątrobę z okazji 20. rocznicy konsekracji biskupiej, za bp. Kazimierza Górnego – z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich oraz ks. Stanisława Maca, również w 60. rocznicę święceń kapłańskich.

W dziękczynnej Mszy św. w katedrze, zgodnie z rozporządzeniem, które będzie obowiązywać od 17 maja, będzie mogło uczestniczyć 260 osób, nie licząc sprawujących liturgię (liczba ta obejmuje kościół główny, kościół dolny i chór). Msza św. będzie transmitowana przez Katolickie Radio VIA.

Św. Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Po maturze w 1938 r. podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1942 r. rozpoczął studia w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie.

1 listopada 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Adama Sapiehy. W następnych latach studiował w Rzymie, był wikariuszem w Niegowici, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 28 września 1958 r. został konsekrowany na biskupa. Jego zawołaniem biskupim były słowa: „Totus Tuus” („Cały Twój”). 30 grudnia 1963 r. został arcybiskupem krakowskim, a podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem.

Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 r., drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii.

Polski papież znany był jako pielgrzym – odbył 104 pielgrzymki (odwiedzając 134 kraje na całym świecie), w tym 8 do Polski; ogłosił 1318 błogosławionych i 478 świętych; napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.

Zmarł 2 kwietnia 2005 r. Został beatyfikowany 1 maja 2011 r. w Rzymie, a kanonizowany również w Rzymie 27 kwietnia 2014 r.

Na datę liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.

Bp Jan Wątroba urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu. W 1972 r., po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu, rozpoczął studia w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 27 maja 1979 r. w katedrze częstochowskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stefana Bareły. Przez dwa lata pracował jako wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Wieruszowie.

W 1981 r. wyjechał do Rzymu, gdzie przez cztery lata pełnił opiekę duszpasterską nad pielgrzymami z Polski w ramach Centro Pastorale Corda Cordi. Jednocześnie podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim, na którym uzyskał licencjat kościelny z zakresu teologii pastoralnej. W lipcu 1985 r. biskup częstochowski Stanisław Nowak powierzył mu obowiązki sekretarza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym czasie był także sekretarzem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz jej rzecznikiem prasowym.

W latach 1994-2000 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora teologii.

20 kwietnia 2000 r. Jan Paweł II mianował ks. Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie. Sakrę biskupią przyjął w archikatedrze częstochowskiej 20 maja 2000 roku z rąk abp. Stanisława Nowaka. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Ecce venio” („Oto idę, aby spełniać wolę Twoją”).

14 czerwca 2013 r. papież Franciszek mianował bp. Jana Wątrobę biskupem rzeszowskim. 19 lipca 2013 r. bp Wątroba przejął kanonicznie diecezję rzeszowską jako jej ordynariusz, a 20 lipca 2013 r. odbył się ingres w katedrze rzeszowskiej.

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa. Wcześniej był m.in. delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet i przewodniczącym Rady ds. Rodziny.

Bp Kazimierz Górny urodził się 24 grudnia 1937 r. w Lubniu k. Myślenic. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. 29 czerwca 1960 r. w archikatedrze krakowskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Karola Wojtyły. Pracował jako wikariusz w parafiach: Jaworzno-Byczyna, Ujsoły k. Żywca, Bielsko-Biała, pw. św. Anny w Krakowie. Podczas studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał licencjat kościelny z zakresu teologii biblijnej.

W 1970 r. rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, gdzie zorganizował Wydział Duszpasterstwa Rodzin, którym kierował do 1977 r. W roku 1977 r. został proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. Przyczynił się do powstania kościoła i parafii św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu, którą kierował jako proboszcz od 1983 r.

27 października 1984 r. Jan Paweł II mianował ks. Kazimierza Górnego biskupem pomocniczym w Krakowie. Sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1985 r. w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II. Hasłem jego posługi są słowa „Omnia Tibi” („Wszystko Tobie”).

25 marca 1992 r. został mianowany biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej – tego samego dnia objął ją kanonicznie. Przez ponad 20 lat kierował diecezją rzeszowską tworząc jej struktury. 14 czerwca 2013 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa rzeszowskiego. Do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez bp. Jana Wątrobę 19 lipca 2013 r. pełnił funkcję administratora apostolskiego diecezji.

Bp Kazimierz Górny w Konferencji Episkopatu Polski był m.in. przewodniczącym Rady ds. Rodziny i opiekunem Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży Harcerskiej oraz Ruchu Światło-Życie.

Obecnie jest biskupem seniorem diecezji rzeszowskiej.

Ks. Stanisław Mac urodził się 27 kwietnia 1936 r. w Cieszacinie koło Jarosławia. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. 12 czerwca 1960 r. w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Bardy. Pracował jako wikariusz w Zręcinie, Brzyskach, Starym Żmigrodzie, Krośnie i Kosinie.

W 1972 r., jako wikariusz parafii w Słocinie, rozpoczął duszpasterstwo na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie. W 1976 r. został pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie i rozpoczął budowę nowego kościoła, który w 1991 r. konsekrował Jan Paweł II, a który od 1992 r. jest katedrą diecezji rzeszowskiej.

W 2005 r. został protonotariuszem apostolskim (infułatem). Od 2011 r. przebywa na emeryturze. Mieszka na plebanii parafii katedralnej. (tn)

Na zdjęciu pomnik św. Jana Pawła II przed katedrą rzeszowską (fot. T. Nowak)


Ograniczenia ilości wiernych

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 7 do 29 listopada br. w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 31 osób.

Ważne!

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na styczeń 2021 brzmi:Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich. Luty

Przejdź do paska narzędzi