Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia kapłaństwa.

  • 0

Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia kapłaństwa.

Czcigodni Kapłani!

Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, Sługę “posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii oraz na nowo uświadamia sobie łaskę Waszego powołania. W tym dniu przybywamy całą naszą wspólnotą, aby podziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa. Kapłaństwo jest powołaniem szczególnym: “I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga” (Hbr 5, 4).wielki-tydzie-10-638

Drodzy Kapłani z wielkim uznaniem i podziwem zwracamy się do Was, będąc świadomymi, że Wasza rola w Kościele jest konieczna i niezastąpiona. Jesteście sługami Eucharystii, szafarzami Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty, pocieszycielami dusz, przewodnikami wszystkich wiernych wśród zamętu i trudności dzisiejszego życia. Wyrażamy Wam naszą wdzięczność za bezinteresowną posługę miłości, za trud codziennej służby, za to, że towarzyszycie nam od urodzenia, aż do ostatniej drogi życia, udzielając sakramentów świętych.

Dziękujemy Wam, że jesteście widzialnym i realnym znakiem Chrystusa w Kościele, Jego działania, Jego obecności, miłości i poświęcenia.

Składamy podziękowania za Wasze namaszczone ręce, które dają nam Chrystusa Eucharystycznego, błogosławią nasze dzieci i rodziny. Za Waszą pełną poświęcenia służbę życzymy realizacji wszystkich szlachetnych planów i słusznych zamierzeń. Niech przewodzi Wam światło Ducha Świętego, a Jego moc wspiera we wszelkich dobrych poczynaniach i pięknym trudzie kształtowania serc na wzór Serca Jezusa Najwyższego Kapłana.

Z okazji Wielkiego Czwartku, pamiątki ustanowienia kapłaństwa, pragniemy Wam życzyć by droga, na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan była dla Was drogą ku świętości. Niech stale w Was wzrasta miłość do Eucharystii. Niech w gorliwym i pełnym poświęcenia wypełnianiu pragnień Serca Bożego wspiera Was zawsze moc Ducha Świętego.

Życzymy Wam gorących serc, abyście stając przy człowieku w jego ziemskiej wędrówce podnosili to, co słabe, prostowali to, co powikłane i wzbudzali nadzieję. Niech Wasza szlachetna posługa siania ziarna Bożej Prawdy i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach przynosi radość. Niech przyczynia się do budowania jedności Kościoła – naszego Domu.

Matka Chrystusa, Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością niechaj broni, osłania i czuwa nad Wami.

Wieczernik, 24 marca 2016 r.

kwiatki-dla-proboszczaW imieniu wszystkich parafian
Rada Parafialna, LSO, KSM, Akcje Katolicke
parafii p.w.  NMP Królowej Polski i Św. Antoniego z Padwy w Strażowie

Administrator strony
Szczęść Boże!

Ograniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi