Uroczystości ku czci św. J. S. Pelczara, głównego patrona diecezji

  • 0

Uroczystości ku czci św. J. S. Pelczara, głównego patrona diecezji

Category : Komunikaty Kurii

19 stycznia 2021 r. w katedrze rzeszowskiej została odprawiona Msza św. z okazji uroczystości św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego patrona diecezji rzeszowskiej. „Nie ma dobrych czasów dla Ewangelii. Zawsze jest walka” – mówił ks. Józef Stanowski podczas diecezjalnej uroczystości.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Edward Białogłowski oraz jedenastu księży. Ponadto podczas Eucharystii modlili się księża z Kapituły Katedralnej w Rzeszowie (św. J. S. Pelczar jest patronem Kapituły). Wśród osób konsekrowanych zgromadzonych w katedrze były siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, które założył biskup z Korczyny.

We wprowadzeniu ks. Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej, mówił m.in. o beatyfikacji bp. Pelczara. „W bieżącym roku minie 30 lat od Jego beatyfikacji podczas IV Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyny w czerwcu 1991 r., gdzie na błoniach, obok dzisiejszej katedry, Ojciec Święty ogłosił bp. Józefa Sebastiana Pelczara błogosławionym” – przypomniał duchowny.

Homilię wygłosił ks. Józef Stanowski, emerytowany proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił prądom filozoficznym ostatnich wieków, które z przedmiotu swoich zainteresowań usunęły Boga. „Dzisiaj odrzuca się filozofię klasyczną, nie przestrzega się zasad klasycznego, logicznego myślenia. Odchodzi się od zdrowego rozsądku, odrzuca się racjonalne argumenty i zamienia się je często w inwektywy i epitety w rodzaju: ksenofob, homofob, fundamentalista czy fanatyk religijny. Czy żyjemy już w epoce postracjonalnej?” – pytał ks. Stanowski.

Kaznodzieja podkreślił, że odejście od kategorii obiektywnej prawdy, dobra i piękna, prowadzi do ideologii i utopii. „Typowym przykładem tego jest narzucana dzisiaj na świecie ideologia LGBT. Zmierza ona do przekształcenia człowieka, do zniewolenia go, do zniszczenia rodziny przez postępowe hasła wolności, równości i tolerancji; przez wmawianie nam, że płeć nie jest sprawą natury, ale kultury, a więc wyboru. (…) Marksistowską walkę klas zamieniono na walkę płci. To, co dotąd było uważane za dewiację, za grzechy sodomskie, usiłuje się uznać za obowiązującą normę. Moralnie ukształtowany człowiek i zdrowa rodzina zawsze były ostoją narodu. Gdy upadała moralność i upadała rodzina, upadały cywilizacje” – podkreślił duchowny.

Ksiądz Stanowski wiele miejsca poświęcił osobie św. Józefa, w związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem św. Józefa, zwracając uwagę na sprawiedliwość, miłosierdzie i poświęcanie Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. „Bardzo potrzebny jest nam dzisiaj św. Józef, abyśmy umieli w tych czasach, gdzie może wiele nie rozumiemy, wiele nie wiemy, gdy pierwsi chcemy rzucać kamieniami, abyśmy umieli zatrzymać się w sprawiedliwości miłosiernej nad drugim człowiekiem, nad współczesnym światem” – przekonywał emerytowany proboszcz parafii św. Judy Tadeusza.

W nawiązaniu do fragmentu Ewangelii wg św. Jana o prawach przyjaźni z Chrystusem, ks. Stanowski mówił o miłości i trudnościach w głoszeniu Ewangelii. „Wiara, która zagubi miłość, nie wydaje owocu wierności i posłuszeństwa. Można być nawet radyklanym w wierze, ale pustym w efektach działań, kiedy nie ma miłości. To miłość i mądrość serca ożywiały zarówno św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, jak i św. Józefa Pelczara. I owocowały, przemieniając otaczającą ich rzeczywistość. Jak więc widzimy, nie ma dobrych czasów dla Ewangelii. Zawsze jest walka, zawsze jest przeciwstawianie się Chrystusowi i temu wszystkiemu, co Zbawiciel przynosi od Ojca” – mówił kaznodzieja.

 Św. Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w Korczynie. Uczył się m.in. w gimnazjum w Rzeszowie. W 1864 r. przyjął święcenia kapłańskie w Przemyślu. Po studiach w Kolegium Rzymskim i Instytucie św. Apolinarego był wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kanonicznego w seminarium przemyskim. Od 1877 r., przez ponad 20 lat, mieszkał w Krakowie. Był wykładowcą, dziekanem Wydziału Teologicznego i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1894 r. założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a rok później ordynariuszem diecezji przemyskiej. Zmarł 28 marca 1924 r. w Przemyślu. Został beatyfikowany w 1991 r. w Rzeszowie, a kanonizowany w 2003 r. w Rzymie. (tn)


Przejdź do paska narzędzi