Święte Triduum Paschalne – misterium Zbawienia

  • 0

Święte Triduum Paschalne – misterium Zbawienia

Rozpoczynamy Wielki Tydzień czas liturgicznego upamiętnienia tajemnicy Paschy Jezusa Chrystusa, której sercem i centrum jest święte Triduum Paschalne, czyli trzy wielkie dni męki, śmierci i Zmartwychwstania Naszego Pana.

Święte Triduum Paschalne – misterium Zbawienia

Trzy Święte Dni Paschy to nie okres Wielkiego Postu, lecz dni największego Święta Kościoła. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek wczesnym popołudniem. Wieczór Wielkiego Czwartku, Wielki Piątek, Wielka Sobota w Kościele nie są więc dniami powszednimi, roboczymi. Msza św. Wieczerzy Pana w Wielki Czwartek jest w rzeczywistości Mszą św. Wielkiego Piątku, podobnie jak Msza św. w wieczór sobotni stanowi pierwszą Mszę św. niedzieli.

Zapraszam wiernych do czynnego udziału w liturgii Triduum:

Wielki Czwartek dzień Wieczerzy Pańskiej

 

Dzień ten rozpoczyna obchody świętego Triduum Paschalnego. Świętujemy w nim ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Ma on niezwykle bogatą symbolikę.
We wszystkich Kościołach Katedralnych właśnie w tym dniu w trakcie Mszy Krzyżma, rano, poświęcony zostaje olej katechumenów, olej chorych i Krzyżmo Święte. Oleje te będą służyć przez cały rok w diecezji do chrztów, namaszczania chorych bierzmowania, święceń kapłańskich i konsekracji kościołów i ołtarzy. Również w tym dniu wieczorem ma miejsce Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest to niezwykle uroczysta Eucharystia, która w każdym kościele jest koncelebrowana przez wszystkich księży z parafii. W trakcie śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” biją wszystkie dzwony i dzwonki znajdujące się w kościele. Po tym śpiewie milkną aż do chwili kiedy ich dźwięk oznajmi światu radosną wieść, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Milkną także organy i odtąd wszystkie śpiewy wykonywane są a cappella.
Po homilii (przeważnie w większych kościołach) następuje liturgia umywania nóg, która upamiętnia ewangeliczną scenę, w której Jezus umył nogi swoim apostołom. Wówczas kapłan obmywa nogi 12 wiernym wybranym wcześniej spośród parafian.
Po Komunii następuje uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu z Tabernakulum do odpowiednio przygotowanego miejsca popularnie nazywanego ciemnicą. Przeważnie jest to boczna nawa lub kaplica. Po odejściu kapłana do zakrystii odkrywany jest ołtarz. W tym dniu nie ma błogosławieństwa, gdyż jest to dopiero początek pamiątki wielkich dzieł zbawczych, które się dokonały i wciąż są uobecniane. Liturgia w pewien sposób trwa nadal. Pan Jezus po ostatniej wieczerzy wyszedł do Ogrójca aby się modlić. Wiele zakonów, a także niektórzy świeccy w noc z wielkiego czwartku na piątek odprawiają tzw. Godzinę Świętą. Jest to kilkugodzinne czuwanie połączone z czytaniami z Pisma Świętego, modlitwami i adoracją w Ciemnicy.

Wielki czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 upamiętniająca ustanowienie Najświętszego Sakrament i kapłaństwa. Przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 21:00.
Od godz. 19:00 adoracja grupy Intronizacyjnej, Caritas Parafialnego, Akcji Katolickiej, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wielki Piątek Męki Pańskiej

 

W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy świętej. Liturgia tego dnia jest jednak niezwykle bogata. Wejście kapłanów i asysty następuje w ciszy. Po przyjściu do ołtarza kapłani kładą się krzyżem oddając cześć Jezusowi. Następuje Liturgia Słowa w tracie której odczytywana jest Męka Pańska. Po niej i po rozbudowanej w tym dniu modlitwie powszechnej następuje uroczyste odsłonięcie i adoracja Krzyża. Wierni podchodzą i całują święty znak męki. Po tym obrzędzie przykrywa się ołtarz obrusem i rozdzielana jest Komunia Święta. Następnie monstrancję z Najświętszym sakramentem zasłania się welonem i przenosi do grobu. Chrystus został ukrzyżowany i oddał ducha.

Wielki Piątek – od godz. 8:00 adoracja Pana Jezusa w ciemnicy róże:
8:00 – 9:00 Rapiej Aleksandry
9:00-10:00 Gncarz Katarzyny
10:00-11:00 Romana Buk
11:00-12:00 Aleksandra Kuziary
12:00-13:00 Zofii Kamińskiej
14:00-15:00 Józefy Kawy
15:00 droga krzyżowa
16:00-17:00 Krystyny Józefczyk
17:00-18:00 Łucji Wisz

Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się od godz. 18:00. Liturgia słowa, adoracja krzyża, komunia św., procesja do Grobu Bożego, adoracja przy Grobie Bożym do godz. 22:00.
Ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone na Boży Grób w Ziemi Świętej.
W tym dniu obowiązuje post ścisły. Za pobożny udział w adoracji krzyża można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wielka Sobota

 

Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się ani Mszy ani żadnych innych nabożeństw. Następuje tylko poświęcenie pokarmów. Wigilia Paschalna, która rozpoczynać się powinna po zmroku należy już do obrzędów dnia następnego – niedzieli Zmartwychwstania.

Wielka sobota – adoracja Pana Jezusa w Grobie Bożym.
Poświęcenie wody i pokarmów na stół Wielkanocny w kościele parafialnym o godz. 8:00, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00.

W tym dniu powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych.
Adoracja Pana Jezusa w grobie – róże:
15:00-15:30 Małgorzaty Pierzchały
15:30-16:00 Anny Rydzik
16:00-16:30 Zdzisławy Brzykowskiej
16:30-17:00 Haliny Kłęk
17:00-17:30 Emilii Pasierb
17:30 – 18:00 Lidii Jachowicz

Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczną się o godz. 18:00 – poświęcenie ognia, liturgia słowa, liturgia chrzcielna, liturgia eucharystyczna. Przynosimy świecę do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Wielka Noc zmartwychwstanie-jezusa2014 Zmartwychwstania – Wigilia Paschalna

Ten dzień, a właściwie ta noc ma najbogatszą Liturgię z całego Triduum. Rozpoczyna się na dworze poświęceniem ognia i zapaleniem Paschału. Jak Chrystus cudownie zmartwychwstały zajaśniał dla wszystkich dusz pogrążonych w ciemnościach grzechu, tak teraz w ciemności nocy płonie światło świecy paschalnej, która jest też symbolem słupu ognia prowadzącego Izraelitów przez pustynię – o czym usłyszymy w czytaniach. Po uroczystym wniesieniu Paschału i zapaleniu świateł kapłan lub diakon śpiewa Exultet – orędzie paschalne, przepiękną pieść ogłaszającą światu że to dziś jest ta „Błogosławiona noc w której niebo łączy się z ziemią”.
Po Liturgii Światła następuje Liturgia Słowa w której powinno być odczytanych 8 czytań (i tyleż samo psalmów) i Ewangelia, ale można odczytać mniejszą ilość. Przed ostatnim czytaniem zwanym epistołą odśpiewane zostaje radosne Gloria – Chwała na wysokości Bogu w trakcie którego znów odzywają się wszystkie dzwony. Po epistole następuje uroczysty śpiew Alleluja – pierwszy raz od 40 dni. Po nim następuje Ewangelia ogłaszająca że Jezus Zmartwychwstał i ukazał się swoim wybranym.
Następna cześć Liturgii tego dnia to poświęcenie wody i jeśli są katechumeni – chrzest. W trakcie tego obrzędu śpiewa się litanię do wszystkich świętych. Po poświęceniu wody następuje uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu. Świadome potwierdzenie wyboru, który dokonali za nas nasi rodzice.
Następnie sprawowana jest Liturgia Ofiary, czyli błogosławieństwo darów, konsekracja i Komunia. Przy konsekracji używa się Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej czyli Kanonu Rzymskiego. Jest to przepiękna i uświęcona Tradycją modlitwa w której słowa warto się wsłuchać.
Po komunii, lub przed pierwszą Msza poranną następuje Procesja Rezurekcyjna. Ksiądz z Najświętszym Sakramentem, asysta i wszyscy wierni wychodzą na ulicę swojej parafii aby obwieścić całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie zmartwychwstał!

3. Porządek Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego godz. 6:00 rezurekcja, 9:30, 11:00. Nie ma Mszy św. po południu; w Poniedziałek Wielkanocny godz. 7:30, 9:30, 11:00. Nie ma Mszy św. popołudniowej.

4. Spowiedź przed świętami w poniedziałek od godz. 9:00 – 10:00 i od 17:00-18:00, we wtorek, w środę od godz. 17:00-18:00.


Przejdź do paska narzędzi