Światło z Betlejem na Podkarpaciu

  • 0

Światło z Betlejem na Podkarpaciu

Category : Komunikaty Kurii

„Jeśli chcemy być Chrystusowi, to tylko na drodze służby” – mówił bp Jan Wątroba podczas przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju Podkarpaciu i diecezji rzeszowskiej 13 grudnia 2020 r. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele zuchów, harcerzy, harcerek i skautów z całego województwa podkarpackiego.

W bieżącym roku harcerze i harcerki modlili się w kościele św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Michał Moń, kapelan Hufca ZHP w Lubaczowie i ks. Mirosław Kardaś, duszpasterz harcerzy diecezji rzeszowskiej.

Na początku Eucharystii hm. Mariusz Bezdzietny, komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP, przekazał świecę z betlejemskim światłem bp. Janowi Wątrobie. W krótkim przemówieniu komendant zwrócił uwagę na służbę, jaką pełnią harcerze. „Ten ogień trafi na wigilijne stoły, będąc symbolem braterstwa, przyjaźni i pokoju. Będzie gościem polskich rodzin, i spędzi wśród nich najbliższe święta Bożego Narodzenia, inne niż zwykle, często na odległość. Ogień z Betlejem przychodzi również do nas, harcerzy, bo my także w czasie służby potrzebujemy pokoju. Takie jest tegoroczne hasło: Światło służby. Służba dla harcerza jest sensem życia, działania i stowarzyszania się we wspólnej organizacji” – mówił harcmistrz Bezdzietny.

W homilii bp Jan Wątroba mówił m.in. o symbolice ciemności, przypominając o wydarzeniach grudniowych z 1970 r., stanie wojennym wprowadzonym w 1981 r. i ostatnich, trudnych miesiącach w stanie pandemii. „Przeżywamy mroczny czas. Mrok jest na zewnątrz, ale nie w środku. Jako ludzie wiary, w tych właśnie trudnych okolicznościach, w owych ciemnościach, mamy przeżywać radość. Dzisiaj jest niedziela radości, 3. Niedziela Adwentu. Ta radość związana jest z tym, że blisko jest światło. (…) Pośród ciemności pojawia się betlejemskie światło pokoju. Ono symbolizuje tego, który jest mocny, mocniejszy od Jana Chrzciciela. Jest mocarzem, który powie o sobie, że jest światłością świata. To Jezus Chrystus” – podkreślił biskup.

W nawiązaniu do hasła „Światło służby” kaznodzieja zwrócił uwagę na służbę Jezusa Chrystusa. „Tegoroczne hasło nawiązuje do harcerskiego przyrzeczenia, gdzie znajdują się słowa o służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Służba to wielkie słowo. Temu słowu chcemy się przyjrzeć w blasku betlejemskiego ognia, które symbolizuje Jezusa Chrystusa. Pamiętacie Jego słowa, że nie przyszedł, aby Mu służono na ziemi, ale po to, aby służyć. Chrystus sam stał się sługą. Dlatego my, jego uczniowie i uczennice, nie mamy wyboru. To znaczy mamy wybór, ale jeśli chcemy być Chrystusowi, to tylko na drodze służby. To jest droga do wielkości. Kto chce być wielki, niech będzie sługą, niech będzie najmniejszy spośród wszystkich, niech służy innym” – zachęcał hierarcha.

W dalszej części bp Wątroba przedstawił przykłady służby Bogu, Polsce i bliźnim. W przypadku służby ludziom biskup zauważył m.in. służbę harcerzy w czasie epidemii. „Harcerze są zaproszeni, aby świecili przykładem służby. Świecić przykładem, to mieć udział w rozpraszaniu mroków ciemności, które nas ogarniają, które się jawią w sercach wielu ludzi przeżywających rozpacz, czy cierpiących z powodu depresji. Wtedy potrzeba światła; potrzeba tych, którzy swoim czynem i słowem wniosą promienie radości. Życzę wam, abyście się nigdy nie zmęczyli służbą, abyście czerpali radość, byście mieli świadomość, że uczestniczycie w Bożym dziele rozświetlania mroków świata” – powiedział kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii bp Jan Wątroba przekazał światło z Betlejem harcerzom poszczególnych chorągwi, hufców i drużyn harcerskich. To właśnie oni zadbają, aby sztafeta z betlejemskim światłem objęła jak najszerszą grupę osób i instytucji.

Po Mszy św. odbyło się „ogniobranie” i gawęda.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja organizowana przez skautów i harcerzy. W tym roku po hasłem: „Światło służby”. Akcję zapoczątkowali skauci w Austrii w 1986 r. Światło przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze św. Stefana przekazywane jest skautom i harcerzom z sąsiednich krajów, następnie trafia do najdalszych zakątków Europy. W Polsce akcję od 1991 r. prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. (tn)


Przejdź do paska narzędzi