Projekt witraża do kościoła

  • 0

Projekt witraża do kościoła

Otrzymaliśmy projekt witraża do kościoła do zaakceptowania, do zapoznania się przez wiernych, dlatego są one wywieszone na gablotach przy kościele i na stronie internetowej parafii. Symbole witraży to sakramenty święte. Witraż na jednym oknie może wynieść wraz z montażem od 4.5 – 5 tyś. zł. (jeden symbol sakramentu np. Bierzmowanie). Czekamy na ofiarodawców imiennych (rodziny) lub grupy, których można umieścić na witrażu jako fundatora. Od przyszłej niedzieli można składać ofiary pieniężne w kopercie na ten cel. Im szybciej zbierzemy konieczną kwotę, to wtedy zamówi się wykonanie witraży.

 


Przejdź do paska narzędzi