Podsumowanie akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”

  • 0

Podsumowanie akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”

Dobiegła końca XII edycja ogólnopolskiej akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. Ogólnopolski finał akcji miał miejsce 16 sierpnia w Tryńczy na Podkarpaciu. 19 sierpnia w Poznaniu odbył się finał akcji Caritas Archidiecezji Poznańskiej, podczas którego abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański poświęcił plecaki przekazywane na Ukrainę.

Caritas Polska w ramach akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” przygotowuje plecaki wypełnione wyprawkami szkolnymi i w ten sposób wspiera uczniów z ubogich rodzin. Akcja ma na celu stworzenie uczniom warunków do godnego funkcjonowania w szkolnej grupie rówieśniczej. Finał akcji miał miejsce 16 sierpnia w Tryńczy na Podkarpaciu. Dzisiaj (19 sierpnia) lokalne akcje podsumowała m.in. Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej w poprzednich latach pomoc skierowała do dzieci z polskich szkół na Wileńszczyźnie oraz z diecezji Grodzieńskiej na Białorusi. W tym roku  wyprawki szkolne trafią do uczniów z Kołomyi na Ukrainie. Pod koniec sierpnia do dzieci trafi blisko 500 plecaków wypełnionych wyprawkami szkolnymi.

W ramach ogólnopolskiej akcji Tornistra Pełnego Uśmiechów Caritas Archidiecezji Poznańskiej od Caritas Polska otrzymała 10 laptopów, które podczas finału zostały przekazane socjoterapeutycznym świetlicom Caritas i będą służyły dzieciom, które do nich uczęszczają.

W akcję zaangażowały się m.in.: Fundacja PZU – Partner akcji oraz Parafialne Zespoły Caritas, zbierające w parafiach plecaki i przybory szkolne. Pod koniec sierpnia asortyment zostanie przekazany Caritas Kołomyja, która to rozdysponuje szkolne wyprawki wśród dzieci z najuboższych rodzin na Ukrainie.

Kołomyja znajdująca się w okręgu iwanofrankowskim na Ukrainie, do której trafi pomoc w tym roku boryka się z wieloma problemami. W czerwcu okręg ten został poszkodowany przez powódź, która zniszczyła wiele domów, dróg i mostów. Wielu ludzi zostało ewakuowanych. Ponad 5 tys. osób nadal potrzebuje pomocy. Caritas Kołomyja zwróciła się  z prośbą o wsparcie tych najmłodszych, którzy pod koniec wakacji wracają do szkoły. Przybory szkolne zebrane w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” trafią za pośrednictwem Caritas Kołomyja do uczniów w wieku od 6 do 18 lat.

Akcja „Tornister Pełen Uśmiechów” prowadzona jest od 2009 roku. Od tego czasu Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne przekazały dzieciom w całej Polsce ponad 170 tys. wyprawek szkolnych. W odpowiedzi na kryzys związany z epidemią koronawirusa, w tym roku akcja została rozszerzona o działania związane z zapewnieniem dzieciom dostępu do komputerów niezbędnych do nauki zdalnej. W ramach partnerstwa z Fundacją Pro Caritate, Caritas Polska pozyskała na ten cel ponad 300 laptopów, które zostały przekazane do świetlic środowiskowych, domów dziecka i placówek prowadzonych przez Caritas.

Karolina Dragan/ Caritas Archidiecezji Poznańskiej/ Caritas Polska/ BP KEP

Zdjęcia: Karolina Dragan/ Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Zobacz też:
>>Relacja z Tryńczy


Ograniczenia ilości wiernych

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 7 do 29 listopada br. w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 31 osób.

Ważne!

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na listopad 2020 brzmi:Intencja powszechna: Sztuczna inteligencja. Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia..