Parafie Miłosierdzia Bożego w diecezji rzeszowskiej

  • 0

Parafie Miłosierdzia Bożego w diecezji rzeszowskiej

Category : Komunikaty Kurii

Od 2000 r. Kościół katolicki w 2. Niedziele Wielkanocne obchodzi święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia, pielęgnowany we wszystkich parafiach, szczególnie widoczny jest w ośmiu parafiach diecezji rzeszowskiej pw. Miłosierdzia Bożego.

W diecezji rzeszowskiej parafie pw. Miłosierdzia Bożego istnieją w Domatkowie (dekanat Kolbuszowa-Zachód), Jaśle (dekanat Jasło-Zachód), Łukawcu (dekanat Rzeszów-Północ), Palikówce (dekanat Rzeszów-Wschód), Ropicy Polskiej (dekanat Gorlice), Rzeszowie (dekanat Rzeszów-Katedra), Sędziszowie Małopolskim (dekanat Sędziszów Małopolski) i w Zawadce Osieckiej (dekanat Dębowiec).

Są to stosunkowo nowe parafie. Najstarsza z nich w Łukawcu została erygowana w 1978 r. Parafie w Jaśle i Ropicy Polskiej powstały w 1982 r.; w Rzeszowie – w 1983 r.; w Domatkowie – w 1986 r.; w Palikówce i Zawadce Osieckiej – w 2000 r.; a najmłodsza, w Sędziszowie Małopolskim, została erygowana w 2010 r. (kościół parafialny został konsekrowany 4 października 2020 r., a 3 października 2021 r. ogłoszony Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).

Powodem powstania licznych parafii pw. Miłosierdzia Bożego w całej Polsce, głównie w latach osiemdziesiątych, był dekret Kongregacji Nauki Wiary z 15 kwietnia 1978 r. odwołujący zakazy i ograniczenia kultu Bożego Miłosierdzia z 1959 r. (parafia w Łukawcu została erygowana niewiele ponad trzy miesiące od dekretu – 21 lipca 1978 r.).

Kult Miłosierdzia Bożego zaczął się rozwijać wkrótce po śmierci s. Faustyny w 1938. Modlitewniki z koronką i reprodukcją obrazu Jezusa Miłosiernego były bardzo popularne w czasie okupacji. W 1948 r. biskupi polscy skierowali prośbę do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w myśl poleceń, które otrzymała siostra Faustyna. W latach pięćdziesiątych kult rozwijał się dynamicznie już nie tylko w Polsce. W tej sytuacji sporym zaskoczeniem była „Notyfikacja” Kongregacji Świętego Oficjum Kurii Rzymskiej z 6 marca 1959 roku, która wprowadzała ograniczenie kultu w formach zaproponowanych przez siostrę Faustynę – obrazy z kościołów zostały usunięte i zaprzestano organizowania nabożeństw.

Po „Notyfikacji” do Stolicy Apostolskiej kierowane były liczne prośby o oficjalne i pełne uznanie kultu. 15 kwietnia 1978 r. Kongregacja Nauki Wiary (w 1965 r. Kongregacja Świętego Oficjum została przekształcona w Kongregację Nauki Wiary) wydała dekret uchylający zakazy i ograniczenia z 1959. Dużą zasługę miał w tym kardynał Karol Wojtyła, który jako arcybiskup krakowski jeszcze w 1965 r. zainicjował proces informacyjny poprzedzający proces beatyfikacyjny, aby wyjaśnić różne wątpliwości dotyczące siostry Faustyny.

Ważny etap rozwoju kultu stanowiła beatyfikacja siostry Faustyny (18 kwietnia 1993 r. w Rzymie) i kanonizacja (30 kwietnia 2000 r. w Rzymie). 5 maja 2000 r. Kongregacja Kultu Bożego i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający Święto Miłosierdzia Bożego. (tn)


Papieska Intencja Apostolstwa na czerwiec 2024

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Nr konta parafialnego do wpłat

Numer konta parafialnego do wpłat na witraże do kościoła oraz  remont ogrodzenia na cmentarzu PKO Bank Polski 97 1020 4391 0000 6202 0216 4119.

Liturgia Dnia

Przejdź do paska narzędzi