Papieska intencja powszechna na kwiecień 2019:

  • 0

Papieska intencja powszechna na kwiecień 2019:

Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innym.

Wartością podstawową dla każdego człowieka jest jego własne życie – to na nim opierają się wszystkie inne dobra, które może zrealizować w życiu osobistym oraz przyczynić się do dobrego życia innych ludzi. Powszechnie uważa się, że zawód lekarza należy do tych „specjalnych”, tzn. do tych, do których trzeba mieć powołanie. Oczywiście każdy człowiek powinien rozeznać, do jakiego zawodu daje mu powołanie Pan Bóg, jednakże potocznie uważa się, że bez pomocy Bożej łaski nie można być właśnie dobrym lekarzem (choć dotyczy to każdego zawodu), gdyż lekarz pracuje na styku tego, co może jako specjalista i tego, co daje sam Bóg, Stwórca niepowtarzalnego życia człowieka.

Wojna jest tym ogromnym złem, które dewastuje praktycznie każde dobro zaszczepione i w ludziach, w ich dorobku materialnym i kulturalnym oraz nierzadko duchowym. Wojenna zawierucha degraduje moralnie do tego stopnia, że nawet kraje cywilizowane stają się barbarzyńskie, czego Europa – i nie tylko – nie raz w dziejach doświadczała. W tych okrutnych warunkach wiele dobrych ludzi z organizacji humanitarnych, w tym także lekarzy, decyduje się narażać siebie samych, by nieść pomoc innym w ich podstawowym zagrożeniu. To oni ryzykują własne życie, aby ratować innych. W tym właśnie, gdy czynią to w Bożym Duchu, naśladują Pana Jezusa, który nie tylko narażał się, ale i wydał siebie samego po to, by przez śmierć na krzyżu dać nam życie wieczne.

Osoby te, choć formowane do warunków, których laicy z pewnością by nie wytrzymali, mają same – jako ludzie – granice wytrzymałości cielesno-duchowej, podlegają pokusom, zmęczeniu, lękom i chorobom. Nierzadko ich posługa – po ludzku – jest porażką, gdyż ich podopieczni umierają. Dlatego m.in. dojrzali pacjenci nie patrzą na lekarzy jak na mitycznych „herosów”, lecz wiedzą, że Boża pomoc jest im koniecznie potrzebna.

Papież Franciszek zachęca nas wszystkich do modlitwy za tych, którzy w mocy naturalnego powołania stykają się z okrucieństwem wojennego zła, aby mu nie ulegli, ale zawsze byli gotowi ratować życie ludzkie, w którym działa Boża łaska przynosząca zbawienie.


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi