Otwarcie Drzwi miłosierdzia w Katedrze Rzeszowskiej z okazji rozpoczęcia Roku Jubileuszowego.

  • 0

Otwarcie Drzwi miłosierdzia w Katedrze Rzeszowskiej z okazji rozpoczęcia Roku Jubileuszowego.

Category : WYDARZENIA

„Otwórzcie bramy sprawiedliwości, byśmy weszli i złożyli dzięki Panu”. Po tych słowach biskup rzeszowski Jan Wątroba z wyraźnym wysiłkiem pociągnął ciężką bramę papieską spiżowych drzwi prowadzących do rzeszowskiej katedry. Prostym gestem otwarcia i wejścia w przestrzeń świątyni zainaugurował Jubileuszowy Rok Miłosierdzia w diecezji rzeszowskiej.

Otwórzcie bramy sprawiedliwości!

Z woli papieża Franciszka 13 grudnia 2015 r. odbyło się otwarcie drzwi Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w kościołach katedralnych całego świata. W Rzeszowie nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 17 w dolnym kościele, gdzie, oprócz blisko pięćdziesięciu duchownych z bp. Janem Wątrobą oraz biskupami: Kazimierzem Górnym i Edwardem Białogłowskim, zgromadzili się wierni zaangażowani w różne ruchy i stowarzyszenia, a wśród nich wolontariusze Światowych Dni Młodzieży. Liturgia rozpoczęła się hymnem Roku Jubileuszowego „Misericordes sicut Pater”. Następnie odczytano Ewangelię według św. Łukasza o znalezieniu zagubionej owcy oraz fragment bulli „Misericordiae vultus” ogłaszającej nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Po słowach diakona: „Wyruszajmy w imię Chrystusa. On jest drogą, która prowadzi nas w rok łaski i miłosierdzia” – zebrani wyszli na zewnątrz, aby przez plac katedralny przejść w procesji pod główne drzwi prowadzące do świątyni. Drzwi zostały specjalnie ozdobione zielonymi gałązkami. Nad nimi umieszczono logo Roku Miłosierdzia i słowa: „Brama Miłosierdzia. Miłosierni jak Ojciec”. Po słowach: „Otwórzcie bramy sprawiedliwości, byśmy weszli i złożyli dzięki Panu. Oto jest brama Pana: wejdźmy przez nią, aby otrzymać miłosierdzie i przebaczenie” – Biskup Rzeszowski otworzył drzwi i z księgą Ewangelii poprowadził procesję w kierunku głównego ołtarza.

Miłosierdzie nie zna granic

W homilii biskup Jan Wątroba nawiązał do fragmentu Ewangelii według św. Jana, w którym Jezus Chrystus mówi, że jest bramą owiec. Istotą przeżywania Roku Miłosierdzia powinno być wejście w osobową relację ze Zbawicielem. Szeroko otwarte drzwi Roku Jubileuszowego podkreślają, że dostęp do Boga mają wszyscy, bez wyjątku. Nawiązując do Ewangelii odczytywanej w III niedzielę Adwentu, Biskup Rzeszowski odniósł pytanie celników i żołnierzy skierowane do Jana Chrzciciela: Co mamy czynić? do współczesnych wierzących. Zauważając, że łatwiej nam wychodzą celebracje, niż codzienność naznaczona konkretnymi czynami, zachęcił, za papieżem Franciszkiem, do pełnienia uczynków miłosierdzia: „Jest moim gorącym życzeniem – pisał Ojciec Święty w bulli zapowiadającej Rok Miłosierdzia – aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha”. Biskup Jan zakończył homilię przypominając o Maryi – Matce Bożego Miłosierdzia: Była świadkiem, że miłosierdzie Jezusa nie zna granic i dociera do wszystkich.

Pierścień i sandały

Nietypowo prezentowała się lista darów przyniesionych do ołtarza na początku liturgii Eucharystycznej. Obok chleba, wina i kwiatów przyniesiono przedmioty nawiązujące do chrztu oraz misji prorockiej i królewskiej wszystkich ochrzczonych. I tak była biała szata – symbol niewinności i czystości, był pierścień godności królewskiej, który otrzymał każdy namaszczony krzyżmem świętym podczas chrztu i były sandały proroka. Sandały są symbolem misji prorockiej – posłania ochrzczonych do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. To także nawiązanie do ewangelicznego syna marnotrawnego, który, po powrocie do domu, otrzymał na polecenie ojca najlepszą szatę, pierścień na rękę i sandały na nogi. Liturgię, w tym procesję z darami, przygotowała młodzież pod kierunkiem ks. Krzysztofa Golasa – diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Śpiewy wykonał Chór Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Chór Katedralny „Pueri Cantores Resovienses”.

Bądźcie miłosierni!

Na zakończenie Mszy św. ks. Piotr Gnat – dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji im. bł. Pawła VI w Rzeszowie, odpowiedzialny za wydarzenia Roku Jubileuszowego w diecezji rzeszowskiej, odczytał fragmenty dekretu Biskupa Rzeszowskiego, w których Biskup Ordynariusz wyznaczył kościoły jubileuszowe na Rok Miłosierdzia. Są to: katedra w Rzeszowie, Bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie, Bazylika Mniejsza w Gorlicach, Bazylika Mniejsza w Dębowcu, kościół Ojców Franciszkanów w Jaśle, kościół Narodzenia NMP we Frysztaku, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Strzyżowie, Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Młp., Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej w Czudcu, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie Młp., kościół Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., kościół Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie.

Po apostolskim błogosławieństwie udzielonym przez bp. Jana Wątrobę na podstawie specjalnego pozwolenia papieża Franciszka, wierni rozeszli się do domu wezwani przez diakona, oprócz zwyczajowego: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, słowami: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec”. (tn)

Otwarcie Drzwi miłosierdzia

Zdjęcia: pg

źródło: diecezja.rzeszow.pl


Przejdź do paska narzędzi