Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

  • 0

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
odprawiane jest w środy o godz. 17.00 (okres jesiennym)

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, by błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesna mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Syna, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję… (przedstaw Matce Bożej twoje prośby). Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Wspólne błagania 

K. O Maryjo, usłysz błagania nasze! 
W. Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy! 
Za chorych, abyś ich uzdrowiła. 
Za strapionych, abyś ich pocieszyła. 
Za płaczących, abyś im łzy otarła, 
Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była, 
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła, 
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, 
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, 
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała, 
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała, 

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych 

Wspólne podziękowania 

K. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze! 
W. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy! 
Za uzdrowienia z choroby, 
Za pocieszonych w strapieniu, 
Za ocalonych z rozpaczy, 
Za podtrzymanych w zwątpieniu, 
Za wyzwolonych z mocy grzechu, 
Za wysłuchanych w błaganiu, 
Za litość nam okazaną, 
Za miłość Twą macierzyńską, 
Za dobroć Twą niezrównaną, 

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. 

Wspólne prośby do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani! 

W. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za matkę, nieustannie pomagać nam gotową, dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Ofiarowanie się Najświętszej Maryi Pannie 

O Pani moja, o Matko moja! Cały się Tobie ofiaruję, a na dowód , żem cały Tobie oddany, ofiaruję Ci dzisiaj oczy, usta, serce swoje i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen 
O Pani moja, o Matko moja! Pomnij, żem Twój. Zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen.

Liturgia Dnia

Papieska Intencja Apostolstwa na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Przejdź do paska narzędzi