Niedziela Chrztu Pańskiego

  • 0

Niedziela Chrztu Pańskiego

Category : Komunikaty Kurii

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (8 stycznia 2023 r.) Kościół wspomina chrzest Chrystusa w Jordanie. Na święto Chrztu Pańskiego „Obrzędy błogosławieństw” przewidują specjalny obrzęd błogosławieństwa wody i pokropienia wiernych.

W czasie chrztu Jezus objawił się Izraelitom jako Mesjasz namaszczony Duchem Świętym, a następnie rozpoczął działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia.

Wydarzenie chrztu Jezusa uwydatnia również objawienie się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy.

Święto Chrztu Pańskiego zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa na 13 stycznia (ostatni dzień dawnej oktawy Epifanii). Reforma Soboru Watykańskiego II przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim.


Przejdź do paska narzędzi