KOMUNIKAT DODATKOWY KURII– Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31.05.2020 r.

  • 0

KOMUNIKAT DODATKOWY KURII– Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31.05.2020 r.

1. Od 1 czerwca br. w całej Polsce wchodzi w życie nowe prawo regulujące przygotowanie do małżeństwa. Prawo to nie zawiera wielu istotnych nowości. Niektóre sprawy zostały doprecyzowane. W celu ułatwienia orientacji w zaistniałych zmianach na parafie został przesłany wykaz istotnych nowości oraz sytuacji, w których wymagana jest dyspensa lub zezwolenie na ślub.

2. W związku z wejściem w życie nowych przepisów zostały opracowane przez ks. Łukasza Chmielewskiego nowe formularze, których podstawowy pakiet został dostarczony do parafii. Od 1 czerwca br. są one obowiązujące w naszej diecezji. Formularze te są dostępne także w kurii.

3. Duszpasterstwo Rodzin informuje, że większość Poradni Rodzinnych w naszej diecezji wznawia swoją działalność w sposób dostosowany do sytuacji epidemicznej. Możliwe jest zatem kierowanie do nich tych narzeczonych, którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa. Ze względu na ograniczone możliwości działania poradni, prosimy o kierowanie tam narzeczonych, którzy planują ślub nie później niż na trzy miesiące od pierwszej wizyty w poradni. Aby uzyskać szczegółowe informacje co do terminów i warunków katechez przedślubnych wraz ze spotkaniami w Poradni Rodzinnej, prosimy o indywidualne kontaktowanie się z odpowiednimi poradniami.

W dniu 1 czerwca br. (Święto Matki Kościoła) kuria diecezjalna i sąd biskupi będą nieczynne.

KOMUNIKAT DODATKOWY KURII – Zesłanie Ducha Świętego, 31.05.2020 r.

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

  1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby.
  2. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Przypomniamy wiernym zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
  3. Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.
  4. Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii. Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu z trumną (urną) w kościele a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych rygorów.
  5. Kaplica cmentarna w Rzeszowie na cmentarzu Wilkowyja wróci do funkcjonowania od 8 czerwca br.
  6. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.
  7. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich, a w rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej.
  8. Należy przypomnieć wiernym, że w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

Przejdź do paska narzędzi