Komunikaty Kurii – NIEDZIELA PALMOWA, 05.04.2020 roku

  • 0

Komunikaty Kurii – NIEDZIELA PALMOWA, 05.04.2020 roku

Category : Komunikaty Kurii

  1. Przypominając o tym, że władze państwowe od 1 kwietnia br. zaostrzyły rygor sanitarny w kraju, bardzo prosimy o stosowanie się, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, do norm wydanych przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę w Zarządzeniu z dnia 26 marca br.
  2. Zostają odwołane tradycyjne spotkania kurialne ze składaniem życzeń świątecznych dla księży i osób życia konsekrowanego. Prosimy nie urządzać tego typu spotkań w dekanatach.
  3. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 TVP Rzeszów przeprowadzi transmisję Mszy Świętej Rezurekcyjnej z bazyliki OO. Bernardynów w Rzeszowie. Natomiast w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 18.00 TVP Rzeszów wyemituje film dokumentalny pt. „Sutanna i menażka” opowiadający o księżach, którzy odbywali służbę w Ludowym Wojsku Polskim w okresie PRL-u. Autorem filmu jest ks. Józef Brzostowski. Zachęcamy do oglądania.
  4. W związku z epidemią do świąt Wielkanocnych ulega zawieszeniu kolportaż diecezjalny. Wszelkie pilne dokumenty będą przesyłane pocztą tradycyjną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możliwe będzie przesłanie odpowiednich skanów, ale tylko na wyraźną prośbę zainteresowanego.
  5. Tygodnik „Niedziela” będzie dostarczany pocztą. Zwroty będą przyjmowane i rozliczane po ustaniu epidemii.
  6. W związku z epidemią i wprowadzonymi restrykcjami, ciąg dziewięciu pierwszych piątków zostaje zawieszony na liczbie do tej pory odprawionych przez każdego z praktykujących to nabożeństwo. Zostanie on wznowiony i będzie mógł być kontynuowany po ustaniu siły wyższej, która go przerwała. Co więcej, istotą tego nabożeństwa jest przyjęcie sakramentalnej Komunii św., a nie sam fakt przystąpienia do spowiedzi.

Przejdź do paska narzędzi