KOMUNIKATY KURII – 5. Niedziela Wielkanocna, 15.05.2022 r.

  • 0

KOMUNIKATY KURII – 5. Niedziela Wielkanocna, 15.05.2022 r.

Category : Komunikaty Kurii

1. W poniedziałek 16 maja br. w Domu Diecezjalnym Tabor spotkanie formacyjne dla księży wyświęconych w latach 2007-2011. Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

2. Ogólnopolskie Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza środowisko medyczne z naszej diecezji do Częstochowy na Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia. Odbywać się ona będą w dniu 22 maja       2022 r. Plakat oraz szczegółowy plan Pielgrzymki jak również rekolekcji jest dostępny na stronie internetowej: http://dsz.rzeszow.pl.

3. W niedzielę, 29 maja 2022 r. odbędzie się 5. Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

4. Zapraszamy na spotkanie dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii św. Spotkanie odbędzie się w Sanktuarium w Tarnowcu, w sobotę 11 czerwca 2022 roku, od godziny 10.00.

5. Ruch Apostolstwa Młodzieży w czasie wakacji zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach wakacyjnych, które odbędą się w Międzybrodziu Żywieckim i Majdanie Sopockim. Zapraszamy uczniów klas Podstawowych po 7 i 8 klasie, szkół średnich i studentów. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.ramrzeszow.pl.

6. W dniach 1-2 lipca br. odbędzie się, jak każdego roku, ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę. W tym roku nauczyciele z całej Polski będą pielgrzymować już po raz 85. Hasłem pielgrzymki są słowa: ,,Błogosławiona Natalia Tułasiewicz – Patronką Nauczycieli Polskich”.

7. Duszpasterstwo Młodzieży przypomina o organizowanym kursie wychowawcy i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Koszt uczestnictwa w kursie: 100 zł Informacje i zapisy do 20 maja br. Ponadto Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd na spotkanie młodych na Lednicy. Koszt wyjazdu: 150 zł. Zapisy do 20 maja br.

8. Składka z najbliższej niedzieli (15 maja) jest przeznaczona w całości na działalność Katolickiego Radia VIA. Prosimy ją wpłacić na konto radia: Bank Spółdzielczy w Lubeni, nr 89 9161 0001 0004 5623 2000 0010, ewentualnie w sekretariacie radia.


Przejdź do paska narzędzi