„Miłosierdzie” – Rekolekcji Wielkopostnych w parafii Strażów 2016

 • 0

„Miłosierdzie” – Rekolekcji Wielkopostnych w parafii Strażów 2016

W dniach od 3 do 6 marca 2016 r. trwały w naszym kościele parafialnym Rekolekcje Wielkopostne 2016 „Miłosierdzie”. Rozważania i nauki rekolekcyjne głosi ks. Mateusz Michoń z Wrocławia,  student KUL


DZIEŃ 1: CZYM JEST MIŁOSIERDZIE?

 • Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Chrystusa jest dawcą miłości.
 • Dowodem miłości Chrystusa do człowieka jest Jego śmierć na krzyżu.
 • Jaka jest miłość Chrystusa? Jakiej miłości pragnie? Jak mają kochać się ludzie?
 • Zmiana naszego serca, a w konsekwencji tego świata może dokonać się tylko przez naszą miłość i naszą zmianę myślenia i postępowania.
 • W naszej relacji z Panem Bogiem potrzeba tylko jednego kroku, aby doświadczyć Jego miłosierdzia.

 

 


Droga Krzyżowa

Rekolekcje Wielkopostne 2016 – Droga Krzyżowa dla wszystkich 4.03.2016 r.

ks. Piotr Pawlukiewicz

To Chrystusowe pytanie skierowane do Judasza było ostatnimi słowami Zbawiciela, jakie wypowiedział przed swoim pojmaniem i uwięzieniem. Zanim rozpoczniemy Drogę Krzyżową w tym uświęconym miejscu, stańmy wobec tych słów: Przyjacielu, po coś przyszedł? Dlaczego podjąłeś trud podróży? Krzyż jest zgorszeniem, głupstwem, porażką. Na pewno chcesz iść za zgorszeniem, głupstwem i porażką? Nosimy krzyżyki na łańcuszkach, wieszamy je w domach, szkołach, szpitalach i nierzadko potem pod tymi krzyżami przeklinamy, że coś się nam nie powiodło, że nie poszło po naszej myśli, że ktoś nas odrzucił. Mówimy o krzyżu, śpiewamy o krzyżu, a kiedy przychodzi, często jesteśmy zaskoczeni i oburzeni.

Przyjacielu, po coś przyszedł?

Kto z nas jest godny stanąć przy krzyżu…?

Czy mamy wrócić do domów?

Jezus zapytał kiedyś swoich uczniów: Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? I sam odpowiedział: Kielich mój pić będziecie. Tak powiedział swoim uczniom. Uczniowie dostąpią uczestnictwa w tajemnicy krzyża. Tylko uczniowie. Idźmy więc, za krzyżem. Pokorni, uważni, skupieni. Idźmy na kolejną lekcję miłości.

 

« 1 z 2 »

DZIEŃ 2: JAK KOCHAĆ? JAK CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE?

 • Głodnych nakarmić.
 • Spragnionych napoić.
 • Nagich przyodziać.
 • Podróżnych w dom przyjąć.
 • Chorych nawiedzać.
 • Więźniów pocieszać.
 • Umarłych pogrzebać.


DZIEŃ 3: JAK SAMEMU DOŚWIADCZYĆ MIŁOSIERDZIA? JAK BYĆ KOCHANYM?

DZIEŃ 4: IV Niedziela Wielkiego Postu Zakończenie rekolekcji

zakończenie rekolekcji IV Niedziela Wielkiego Postu

 

« 1 z 2 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ograniczenia

W świątyni obowiązuje limit – maks. 75 proc. obłożenia.

Ważne! Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Informacje na dziś

Papieska intencja na wrzeszień 2021 brzmi:Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
Dziś obchodzimy

św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie

Imieniny

Florentyny, Gawła

Myśl dnia
Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi, okręt bez wiatru, źródło bez wody. przysłowie włoskie
Czytania

Rz 4, 13. 16-18 • Ps 105 • Łk 12, 8-12 liturgia dnia

Przejdź do paska narzędzi