“DROGAMI ŚWIĘTOŚCI JACKA KRAWCZYKA”

  • 0

“DROGAMI ŚWIĘTOŚCI JACKA KRAWCZYKA”

Category : WYDARZENIA

W dniu 3-ciego czerwca 2018 r. przybył do naszej parafii Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL i głosił słowo Boże w którym to mówił o naszym parafianinie śp. Jacku Krawczyku studencie KUL, oraz o nowej książce o nim: “DROGAMI ŚWIĘTOŚCI JACKA KRAWCZYKA”

Jacek nie urodził się w pałacu, nie miał służących i nikt mu się nie kłaniał. Był taki, jak większość z nas, można powiedzieć „normalny”. Jego wiara również była zwyczajna, prosta, płynąca z serca, a nie filozoficzna.

Pieniądze zebrane ze sprzedaży książki w całości zostały przekazane na fundację im. Jacka Krawczyka która wspiera materialnie najuboższych świeckich studentów, pochodzących z rodzin wielodzietnych lub bezrobotnych, studiujących na Wydziale Teologii KUL w Lublinie, na którym studiował śp. Jacek. Fundacja funkcjonuje dzięki darowiznom.Ograniczenia

Ważne!

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 27 marca do 9 kwietnia 2021 w naszym kościele może przebywać jednocześnie 23 osób pozostali wierni uczestniczą na zewnątrz kościoła 1,5 m odległości od siebie.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą  maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na marzec 2021 brzmi:Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Przejdź do paska narzędzi