Diecezjalne dożynki w Parku Papieskim w Rzeszowie

  • 0

Diecezjalne dożynki w Parku Papieskim w Rzeszowie

Category : Komunikaty Kurii

„Chcemy Bogu dziękować, więc sprawujemy Eucharystię. Tak rozumiemy naszą dożynkową uroczystość – przychodzimy na Mszę św., bo nie mamy bardziej bezpośredniego, osobistego, bardziej intymnego kontaktu z Bogiem niż Eucharystia” – mówił podczas Dożynek Diecezjalnych bp Jan Wątroba. 29 sierpnia 2021 r. do Parku Papieskiego w Rzeszowie przyjechało 57 delegacji z wieńcami.

Mimo deszczowej pogody do Parku Papieskiego w Rzeszowie przyjechało 57 delegacji z parafii diecezji rzeszowskiej z 65 wieńcami. Tegoroczną obsługę dożynek, w tym przygotowanie liturgii, zapewnili wierni i duszpasterze z dekanatu Rzeszów Wschód. Przed Mszą św. członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej zaprezentowali program słowno-muzyczny. Podczas Mszy św. wystąpił chór z parafii św. Rocha w Rzeszowie i Gminna Orkiestra Dęta z Krasnego.

Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. Jerzy Uchman, diecezjalny duszpasterz rolników, przywitał przybyłych do Rzeszowa rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy, wśród nich starostów dożynek: Marka LeśniewskiegoTeresę Kilar z parafii św. Rocha w Rzeszowie, a także obecnych na Mszy św. parlamentarzystów, władze państwowe i samorządowe, służby mundurowe oraz poczty sztandarowe.

Marek Leśniewski w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na świadomość rolników, iż dary ziemi pochodzą od Boga. „Obcując z przyrodą, z Bożym stworzeniem, głęboko tkwi w nas świadomość i doznanie Bożego działania w naszym życiu. (…) Dzisiejsze rolnictwo jest inne niż za czasów naszych ojców – inne maszyny, nawozy, środki ochrony roślin. To już nie są uprawy, a technologie produkcji. Stwarza to pozory naszego panowania nad ziemią. Jednak rolnicy, którzy wychodząc w pole, czują zapach ziemi i widzą zieleń upraw, przypominają sobie o Bożym porządku rzeczy. Dlatego przychodzimy dziś z owocami naszej współpracy z Bogiem, by w tej dziękczynnej Eucharystii wychwalać Pana i okazywać wdzięczność za zesłane łaski, za wysłuchane modlitwy (…). Dziękujemy Bogu, że w swojej mocy i miłości raczył wyprowadzić ze zwykłej ziemi i zwykłego zasiewu pożywienie dla Jego dzieci” – mówił starosta.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Kazimierz Górny, ks. Wiesław Szurek oraz blisko dwudziestu księży.

W homilii bp Wątroba, podkreślając, że wszystko co mamy pochodzi od Boga, mówił o potrzebie wdzięczności. Odwołując się do Psalmu 116 („Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem”), Biskup Rzeszowski zachęcał, aby wdzięczność Bogu okazywać przez Eucharystię i wierność zobowiązaniom danym Bogu. „Chcemy Bogu dziękować, więc sprawujemy Eucharystię. Tak rozumiemy naszą dożynkową uroczystość – przychodzimy na Mszę św., bo nie mamy bardziej bezpośredniego, osobistego, bardziej intymnego kontaktu z Bogiem niż Eucharystia. Tak jak traktujemy Mszę św., jak ją przeżywamy, jak do niej podchodzimy, tak podchodzimy do Boga. Prosta sprawa – jak patrzysz na ołtarz, tak patrzysz na Boga. To jest sprawdzian, to jest egzamin, kryterium wiary i miłości do Pana Boga. I odwrotnie: Jeśli rezygnujesz ze Mszy św., rezygnujesz z okazywania miłości Bogu. Nie oszukuj się, że można wierzyć i nie praktykować. Naszym czynem ukierunkowanym na Boga, na okazanie Bogu miłości, jest Msza św.” – mówił hierarcha.

Zachęcając do wierności zobowiązaniom wobec Boga, bp Wątroba zwrócił uwagę m.in. o zobowiązania rodziców i chrzestnych, zobowiązania przy okazji spowiedzi, przyrzeczenia kapłańskie i małżeńskie. Biskup wiele miejsca poświecił Jasnogórskim Ślubom Narodu Polskiego z 1956 r., podkreślając, że zobowiązania w nich zawarte nie zostały w pełni zrealizowane i są wciąż aktualne. „Wypełnienie zobowiązań, ślubów, przyrzeczeń – to także sposób na okazanie wdzięczności Bogu za wszystko co nam uczynił. Chodzi o realizację i dawanie świadectwa przed ludźmi. Ile już takich zobowiązań było w naszym życiu? Wracajmy do nich i starajmy się przez wierność danym słowom, także i w ten sposób okazywać miłość i wdzięczność Bogu” – zachęcał kaznodzieja.

W długiej procesji z darami do ołtarza podeszły delegacje wszystkich obecnych parafii przynosząc chleby, wino, miód i owoce. Na zakończenie liturgii Biskup Rzeszowski pobłogosławił przyniesione płody ziemi.

Po błogosławieństwie poszczególne delegacje, przedstawiane przez ks. Rafała Flaka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, zaprezentowały swoje wieńce. (tn)

Zdjęcia: Tomasz Nowak


Przejdź do paska narzędzi