Coraz bliżej procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka

  • 0

Coraz bliżej procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka

Category : Komunikaty Kurii

Podczas 390. Zebrana Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, biskupi uczestniczący w obradach pozytywnie zaopiniowali prośbę bp. Jana Wątroby, dotyczącą wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka, pochodzącego z diecezji rzeszowskiej.

Jak podkreśla bp Jan Wątroba, decyzja podjęta podczas Zebrania Plenarnego KEP jest dla Kościoła rzeszowskiego ważną i radosną informacją. Zaznacza również, że biskupi zgromadzeni na Jasnej Górze z entuzjazmem poparli przedłożoną prośbę dotyczącą formalnego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka, pochodzącego z Palikówki k. Rzeszowa.

Biskupi już wcześniej mieli możliwość zapoznania się z biografią Jacka Krawczyka, gdyż została wydana specjalna publikacja dotycząca kandydata na ołtarze.

Kolejnym etapem będzie zwrócenie się do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która zadecyduje o możliwości wszczęcia procesu na etapie diecezjalnym.

Święty z sąsiedztwa. Jacek Krawczyk z Palikówki

„Święci z sąsiedztwa to ci, którzy chodzili naszymi ulicami, żyli w naszych czasach i pokazali swoim życiem, że Ewangelia jest wciąż aktualna” – mówił o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap w katedrze rzeszowskiej 27 czerwca 2021 r. Zakonnik w głoszonych homiliach przedstawiał sylwetkę Jacka Krawczyka z Palikówki. Obecnie diecezja rzeszowska i środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prowadzą starania o jego beatyfikację.

„Miejmy nadzieję, że wysiłki jego rodziny, przyjaciół z KUL i fundacji jego imienia, zakończą się sukcesem i będziemy mieć świętego z Rzeszowa” – powiedział bp Jan Wątroba 11 września 2018 r., podczas modlitwy grup apostolskich, ruchów i stowarzyszeń w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Biskup Rzeszowski zwrócił się wtedy z prośbą do tych, którzy znali Jacka Krawczyka, o przekazanie informacji na jego temat. „Wspomnienia osób, notatki i listy, stanowią podstawę procesu informacyjnego przed wszczęciem procesu beatyfikacyjnego. (…) Wciąż potrzebujemy przykładu życia Ewangelią na co dzień; przykładu zaangażowania wszystkich swoich talentów, także cierpienia, dla budowania dobra ciała Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół” – mówił bp Wątroba.

Święty z sąsiedztwa

Jednym z promotorów beatyfikacji Jacka Krawczyka jest o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, pracownik Katedry Bioetyki Teologicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 27 czerwca 2021 r. o. Derdziuk gościł w katedrze rzeszowskiej, gdzie na każdej Mszy św. prezentował postać Jacka Krawczyka. „Dzisiaj staję przed wami, aby dzielić się świadectwem świętego z sąsiedztwa – jak takich ludzi nazywa papież Franciszek. Święci z sąsiedztwa to ci, którzy chodzili naszymi ulicami, żyli w naszych czasach i pokazali swoim życiem, że Ewangelia jest wciąż aktualna” – podkreślił zakonnik.

Fot. KAI


Papieska intencja na kwiecień 2022

Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Przejdź do paska narzędzi