Caritas pomaga seniorom

  • 0

Caritas pomaga seniorom

Category : Komunikaty Kurii

Od 1 kwietnia 2020 roku ruszył program pomocy dla seniorów „Na codzienne zakupy”. Jest to program Caritas Polska realizowany w partnerstwie z Fundacją „Biedronka”. Program ma na celu pomoc najuboższym seniorom. Program ten realizowany jest przez 10 miesięcy w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021.

Partnerami Programu są Caritas Diecezjalne. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przystąpiła do tego programu po raz trzeci. Rekrutacja beneficjentów kart „Na codzienne zakupy” była prowadzona poprzez Parafialne Zespoły Caritas. W programie uczestniczy 250 osób z 78 parafii naszej diecezji.  

Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, jakie produkty chcą zakupić.

Share Button

Msze św. w parafii Strażów są sprawowane:

w niedzielę w czasie epidemii : o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

w dni powszednie o godz. 18:00

Więcej osób w kościołach!

Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:40, w niedzielę o godz. 15:40.


Od 17 maja 2020 r. liczba uczestników w okresie epidemii (według nowych przepisów rządowych) na Mszy św. w naszym kościele wynosi 46 osób wewnątrz kościoła.
Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na maj 2020 brzmi:Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Zapraszamy na strony:

Pogoda w Strażowie