Caritas Polska na 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

  • 0

Caritas Polska na 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

W najbliższą niedzielę, 24 września, przypada 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dla Caritas będzie on okazją do podsumowania działań pomocowych niesionych osobom w kryzysie uchodźczym oraz spotkań i innych wydarzeń związanych z obchodami tego dnia. 

Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne od początku wojny za naszą wschodnią granicą angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na listę najważniejszych działań podjętych z myślą o nich wpisuje się utworzenie 28 Centrów Migrantów i Uchodźców funkcjonujących w całej Polsce, a koordynowanych przez Caritas Polska i Caritas diecezjalne. Od lipca 2022 roku w Centrach zarejestrowanych zostało ponad 67 tysięcy beneficjentów. To osoby objęte lub ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce, a szczególnie dotknięte konfliktem w Ukrainie. Do Centrów zgłaszają się najczęściej kobiety i dzieci, młodzież oraz seniorzy.

Z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, w dniach 22-24 września, w Caritas diecezjalnych w całej Polsce oraz w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom odbędą się spotkania, warsztaty, koncerty i wiele innych działań, podczas których Centra zaprezentują m.in. swoje działania na rzecz uchodźców.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest okazją do uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby osób będących w kryzysie migracji przymusowej. Równocześnie daje on możliwość zwrócenia uwagi na godność osób przyjmujących pomoc oraz podkreślenia wartości integracji.

Plan wydarzeń organizowanych przez Caritas Polska z okazji 109. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy: 

PIĄTEK, 22 WRZEŚNIA 2023 r.
CENTRUM POMOCY MIGRANTOM I UCHODŹCOM
CARITAS POLSKA, Warszawa, ul. Towarowa 25 A (3 piętro, sala konferencyjna)
13.00: Rozpoczęcie wydarzenia – słowo wstępu: Renata Makuch, Koordynator Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Caritas Polska
13.05: Orędzie papieskie w dwóch językach – koordynacja: Renata Makuch
13.15: Konferencja: Uchodźstwo w kościele. Jezus jako uchodźca – wygłosi ksiądz Tomasz Roda, Zastępca Dyrektora Caritas Polska
13.45: Panel dyskusyjny: Uchodźstwo moje doświadczenia – koordynacja: Renata Makuch,
prowadzenie/udział: uczestnicy wydarzenia (uchodźcy, goście, pracownicy)
14.00: Konferencja: Otwartość Kościoła w Polsce na uchodźców (działania Kościoła za pośrednictwem Caritas Polska na rzecz uchodźców) – wygłosi Małgorzata Jarosz-Jarszewska, Zastępca Dyrektora Caritas Polska
14.30: Jezuicka odpowiedź na potrzeby cudzoziemców – wygłosi Sylwia Jankowska, Dyrektor warszawskiego Biura Jezuickiej Służby Uchodźcom
14.45: Modlitwa na zakończenie w języku ukraińskim – uchodźcy, druga część modlitwy w języku polskim oraz błogosławieństwo – ksiądz Tomasz Roda, Zastępca Dyrektora Caritas Polska
15.00: Poczęstunek
16.00: Zakończenie wydarzenia

SOBOTA, 23 WRZEŚNIA 2023 r.
JASNA GÓRA, CZĘSTOCHOWA
10.00: Wspólny wyjazd autokarowy z Warszawy (plac Bankowy) do Częstochowy
14.00: Modlitwa na Jasnej Górze
16.00: posiłek
17.00: wyjazd do Warszawy
ok. 21.00: przyjazd do Warszawy

NIEDZIELA, 24 WRZEŚNIA 2023 r.
CARITAS POLSKA, Warszawa, ul. Okopowa 55
12.00: Msza św. z udziałem uchodźców z Ukrainy oraz polskich seniorów – ks. dr Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska
12.45-13.15: Wspólna modlitwa (w języku polskim i ukraińskim) – Renata Makuch, uchodźcy, seniorzy
13.15-14.30: Wspólny poczęstunek (Centrum Okopowa) – prowadzenie Renata Makuch

Caritas Polska/ BP KEP

>>Więcej


Przejdź do paska narzędzi