Bp Bałabuch: Za przykładem Mędrców zmierzajmy w kierunku Pana Boga

  • 0

Bp Bałabuch: Za przykładem Mędrców zmierzajmy w kierunku Pana Boga

Przykład Mędrców niech będzie dla nas zachętą do zmierzania w kierunku Pana Boga, aż do oglądania Go twarzą w twarz w wieczności − powiedział bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego.

Uroczystość Objawienia Pańskiego w Polsce, jak przypomniał bp Bałabuch, nazywana jest świętem Trzech Króli i nawiązuje do hołdu, jaki Dzieciątku Jezus złożyli mędrcy ze Wschodu. „Pokazuje nam ono, że wolą Ojca Niebieskiego jest, aby zbawienie dotarło do wszystkich ludów i narodów” – powiedział bp Bałabuch, podkreślając misyjny charakter święta i posłannictwa Kościoła.

Bp Bałabuch zaznaczył, że liturgia uroczystości Objawienia Pańskiego ukazuje objawienie się Boga ludziom nie tylko poprzez przybycie Mędrców ze Wschodu do Betlejem. „Pięknie ukazuje to antyfona w jutrzni do kantyku Zachariasza: Dzisiaj się Kościół złączył z Chrystusem, swoim Oblubieńcem, który go z grzechów obmył w Jordanie; biegną mędrcy z darami na królewskie gody, a woda przemieniona w wino cieszy biesiadników” – dodał bp Bałabuch.

Podkreślił również, że w uroczystość Objawienia Pańskiego wybiegamy już do kolejnych istotnych wydarzeń, jak Chrzest Pański i wesele w Kanie Galilejskiej, „poprzez które Jezus objawia się światu jako oczekiwany Mesjasz”.

Bp Bałabuch zwrócił także uwagę, że w Kościele łacińskim uroczystość ta świętowana jest już od IV wieku, a w naszym kraju wiąże się z tradycją święcenia kadzidła i kredy oraz błogosławieniem wody.

BP KEP


Ograniczenia ilości wiernych

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni od 7 do 29 listopada br. w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 31 osób.

Ważne!

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki.
Zachęcamy do włączenia się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej.

Informacje na dziś

Papieska intencja na styczeń 2021 brzmi:Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich. Luty

Przejdź do paska narzędzi