49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

  • 0

49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Category : WYDARZENIA

W tym roku przeżywamy 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego hasłem są słowa: “Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”. W dniach 7-13 lutego 2016 roku, u początku Wielkiego Postu podejmujemy modlitwę przebłagalną za grzechy pijaństwa i inne grzechy uderzające w rodziny i Ojczyznę, a także upraszamy łaskę trzeźwości i abstynencji w rodzinach, zwłaszcza dla młodych.

Intencje modlitwy na 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu:

7 lutego 2016 – Niedziela
Modlitwa o miłość i trzeźwość dla polskich rodzin, aby były silne wiarą i z Bożą mocą przeciwstawiały się współczesnej demoralizacji.

8 lutego 2016 – Poniedziałek
Modlitwa za młodzież, aby trwając w abstynencji, wzrastała do prawdziwej miłości, wolności i szczęścia.

9 lutego 2016 – Wtorek
Modlitwa za rodziców, aby poprzez przykład chrześcijańskiego życia wychowywali swoje dzieci i młodzież w duchu wiary, miłości i trzeźwości.

10 lutego 2016 – Środa Popielcowa
Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby wskazywali wychowankom drogi prawdziwej wolności i szczęścia oraz wzniosłe cele, w tym cenny dar abstynencji.

11 lutego 2016 – Czwartek
Modlitwa za kapłanów, aby w pracy duszpasterskiej byli świadkami radosnego daru abstynencji i pomagali młodym w zdobywaniu cnoty trzeźwości.

12 lutego 2016 – Piątek
Modlitwa za stanowiących prawo i rządzących, aby byli ludźmi sumienia i chronili młodzież przed rozpijaniem i demoralizacją.

13 lutego 2016 – Sobota
Modlitwa za organizacje abstynenckie i trzeźwościowe, aby rozwijały się w naszym Narodzie, wspierane przez władze państwowe i samorządowe.


Bp Tadeusz Bronakowski

Młodzi, nie dajcie się zniewolić! 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Rozpoczynamy 7 lutego 49.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, jak zwykle, w ostatnią niedzielę karnawału, aby przypomnieć, że nie tylko możliwa, ale w obecnej, tragicznej sytuacji, konieczna jest zabawa bez kieliszka. Że można być szczęśliwym bez chemicznych przyjaciół, bez odurzania się alkoholem i innymi używkami.

W Apostolstwie Trzeźwości realizujemy wieloletni program poświęcony roli rodziny w budowaniu nowej kultury trzeźwości. Nasze tegoroczne hasło niemal wprost odwołuje się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie – „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”.

Św. Jan Paweł II przestrzegał młodzież w Poznaniu: Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem.

To z tych słów zaczerpnęliśmy motto tego roku w Apostolstwie Trzeźwości. Najbliższe miesiące będą szczególną okazją, by wymagać od siebie jeszcze więcej, by szukać nowych dróg ochrony trzeźwości. Musimy pracować z młodymi, ale trzeba także z otwartością kontynuować pracę z dziećmi i rodzinami, a także odważnie oddziaływać na rzeczywistość społeczną, w tym także prawną. Nie lękajmy się być odważnymi świadkami abstynencji, nie lękajmy się promować trzeźwości w naszym najbliższym otoczeniu, ale nie lękajmy się także wymagać od innych, by trzeźwość szanowali i chronili.

49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu przeżywamy w roku 1050 rocznicy chrześcijaństwa na polskich ziemiach. Przypominamy sobie, że nasz naród i nasza państwowość wyrastają z chrześcijańskich korzeni, które pozwoliły naszym przodkom włączyć się w europejską rodzinę wartości ewangelicznych. Przeżywamy ten tydzień z wdzięcznością za wielką pracę Kościoła, który zawsze był w naszej ojczyźnie promotorem posługi trzeźwościowej. W wielu przypadkach, zwłaszcza w czasach zaborów, to kapłani i osoby zakonne byli głównymi obrońcami ludności przed systematycznym rozpijaniem narodu, które miało służyć wrogom Ojczyzny do łatwiejszego sprawowania kontroli nad zniewolonym społeczeństwem.

Przeżywamy więc kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu z wdzięcznością, dumą, ale także z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za to wielopokoleniowe dziedzictwo. Towarzyszy nam także niepokój, lęk, aby tego dziedzictwa nie zatracić, gdyż coraz trudniej w naszej ojczyźnie bronić trzeźwości.

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

opr. ac/ac

źródło: opoka.org.pl


Przejdź do paska narzędzi