11 Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

  • 0

11 Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Category : WYDARZENIA

Śmierć Jana Pawła II. Wielka Żałoba Narodowa

2 kwietnia 2005 roku o godz. 21: 37, w wyniku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia, zmarł Papież – Jan Paweł II. Śmierć Karola Wojtyły narodziła w Polsce chwilowe poczucie wspólnoty, o którą przez wiele lat zabiegał, jako Papież, pielgrzymując do kraju. Uchwałą Rady Ministrów od dnia 3 kwietnia 2005 roku, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono żałobę narodową. W wielu polskich miastach odwołano zaplanowane imprezy rozrywkowe oraz wszelkie wydarzenia kulturalne. Zdecydowana większość stacji radiowych i telewizyjnych, poświęciła czas na transmitowanie aktualnych wydarzeń z Watykanu. Polacy wyrażali swój głęboki żal, gromadząc się w kościołach. W całym kraju organizowano modlitewne czuwania, marsze, odprawiano Msze Św., w intencji Jana Pawła II. Na znak pamięci polskie mieszkania i ulice zdobiono biało-czerwonymi i żółto-białymi flagami z czarnymi wstęgami oraz kwiatami i zdjęciami papieża. Do dnia pogrzebu dziesiątki tysięcy rodaków pielgrzymowało do Watykanu, Krakowa i Wadowic, by zapalić znicz w hołdzie zmarłemu papieżowi. Na polskiej arenie politycznej wiele sporów i kontrowersji odeszło w zapomnienie. Pogrzeb rodaka stał się okazją do narodowego pojednania. Jednym z symboli był gest podania sobie rąk skłóconych od 10 lat byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy na uroczystościach pogrzebowych Papieża w Rzymie.

IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny

W dniach 1 – 9 czerwca 1991 roku, Polskę odwiedził Jan Paweł II. Papież gościł w Koszalinie, Rzeszowie, Przemyślu, Lubaczowie, Kielcach, Radomie, Łomży, Białystoku, Olsztynie, Włocławku, Płocku, Częstochowie i Warszawie. W Częstochowie Papież przewodniczył obchodom VI Światowych Dni Młodzieży. Hasło IV papieskiej pielgrzymki „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście” z jednej strony wzbudzało ogromną radość z odzyskanej wolności z drugiej, obawy i niepokój w troskę o dalszy jej rozwój. Wizyta Wielkiego Papieża Polaka w rodzinnym kraju, odbyła się w bardzo trudnym jednocześnie konfliktowym momencie. Jedną z kwestii spornych była obecność Kościoła w życiu publicznym. Częste kontrowersje budziło nauczanie religii w szkołach oraz sprawa ustawy antyaborcyjnej. Głównym celem Ojca Świętego podczas tej pielgrzymki do kraju było m.in. wskazanie polskiemu społeczeństwu prawidłowego znaczenia odzyskanej wolności. W papieskich exposé pojawiał się rys zmartwionego, zatroskanego ojca, który karcił swoje dzieci. W Kielcach wygłaszając homilię Papież nieomal krzyczał: Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem, jest zniewoleniem. (…) Może, dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta Ojczyzna. (…) Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć!

V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

21 maja 1995 roku pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”, Polskę odwiedził Jan Paweł II. Była to najkrótsza wizyta Papieża Polaka w ojczystym kraju. W pierwszej kolejności Ojciec Święty nawiedził Skoczowo, rodzinne miasto Jana Sarkandra, polskiego męczennika, którego dzień wcześniej wyniósł na ołtarze podczas pielgrzymki do Czech. W tym miejscu Jan Paweł II gościł również w kościele ewangelicko-augsburski, wzniesionym w 1865 roku. W świątyni spotkał się z luteranami, którym na znak jedności i pokoju podarował wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa. Kolejnym punktem pielgrzymowania Ojca Świętego było wzgórze Kaplicówka. W obecności prezydenta Lecha Wałęsy, Jan Paweł II prosił licznie zgromadzony naród o zachowanie ładu moralnego w życiu publicznym. W czasie wizyty Ojciec Święty nawiedził także Bielsko – Białą (miasto, z którym rodzinnie był związany), Żywiec oraz Beskidy.

VI pielgrzymka Ojca Świętego do Polski

W dniach 31 maja – 10 czerwca 1997 roku podczas VI pielgrzymki do Polski pod hasłem “Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”, Jan Paweł II odwiedził: Wrocław, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Duklę i Krosno. Wydarzenie to przeszło do historii, bowiem podczas Mszy św. na krośnieńskim lotnisku, na którą przybyło blisko 700 tys. wiernych, Ojciec Święty kanonizował bł. Jana z Dukli. Dokonał także koronacji wizerunków Matki Bożej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu oraz poświęcił kościół pw. Świętych Piotra i Jana z Dukli. Z kolei w Zakopanem beatyfikował Bernardynę Jabłońską (uczennicę św. Brata Alberta) i Marię Karłowską (założycielkę Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej). Będąc w Krakowie Papież brał udział w obchodach 600-lecia utworzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, na których kanonizował Jadwigę Andegaweńską (królową Polski). W Gnieźnie zaś, uczestniczył w obchodach tysiąclecia śmierci św. Wojciecha. We Wrocławiu wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym.

VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

W dniach od 5 – 17 czerwca 1999 roku, Jan Paweł II przybył do Polski. Była to jedna z najdłuższych pielgrzymek Papieża do ojczystego kraju. Pod hasłem “Bóg jest miłością” Ojciec Święty nawiedził 21 polskich miast: Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowę. Będąc w stolicy Papież odwiedził Sejm. Ojciec Święty wystąpił z przemówieniem do Zgromadzenia Narodowego na uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Głównym celem wizyty JP II w kraju było przygotowanie narodu polskiego do wejścia w nowe tysiąclecie. Podczas tej pielgrzymki Papież dokonał kanonizacji św. Kingi (węgierskiej klaryski), beatyfikacji Reginy Protmann (założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy), Edmunda Bojanowskiego (założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, błogosławiony Kościoła katolickiego), Stefana Wincentego Frelichowskiego (duchowny, harcerz Rzeczypospolitej) oraz 108 męczenników z okresu II wojny światowej.

VIII Pielgrzymka Jana Pała II do Polski

W dniach od 16 do 19 sierpnia 2002 roku pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”, Jan Paweł II odbył ostatnią pielgrzymkę do Polski. Dni papieskiej pielgrzymki związane były m.in. z istotą Bożego Miłosierdzia. Podczas wizyty w ojczystym kraju, Papież dokonał poświęcenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. W obecności kardynałów i biskupów apelował do rodaków, by praktykowali orędzie przekazane przez Boga za pośrednictwem św. siostry Faustyny Kowalskiej. W czasie Eucharystii sprawowanej na krakowskich błoniach, dokonał beatyfikacji czterech Polaków: abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma SJ i s. Sancji Szymkowiak.

Natalia Janowiec

źródło: diecezja.rzeszow.pl


Przejdź do paska narzędzi