1 września – Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia

  • 0

1 września – Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia

1 września w Kościele Katolickim już po raz szósty obchodzony jest Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia w ramach rozpoczynającego się Czasu dla Stworzenia, który potrwa od 1 września do 4 października. W tym roku będzie on naznaczony Jubileuszem Ziemi z okazji 50-lecia ustanowienia Dnia Ziemi.

Także w tym roku Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreślają odpowiedzialność za stworzenie i wzywają do modlitwy.

„W tym roku pandemia COVID-19 pokazała, jak głęboko jest ze sobą powiązany świat. Uświadomiliśmy sobie bardziej niż kiedykolwiek, że nie jesteśmy od siebie odizolowani i że warunki dla zdrowia i ludzkiego dobrobytu są kruche. Skutki pandemii zmuszają nas do poważnego potraktowania konieczności czujności i zrównoważonych warunków życia na całej ziemi. Jest to tym ważniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę zniszczenie środowiska i zagrożenie zmianami klimatycznymi” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, i ks. Christiana Kriegera, przewodniczącego Konferencji Kościołów Europejskich.

Obaj przewodniczący zapraszają do świętowania tegorocznego Czasu Tworzenia pod hasłem Jubileusz dla Ziemi.  „Koncepcja Jubileuszu jest zakorzeniona w Biblii i podkreśla, że musi istnieć właściwa równowaga pomiędzy realiami społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi. Lekcja jubileuszu biblijnego wskazuje nam konieczność przywrócenia równowagi w systemach życiowych, potwierdza potrzebę równości, sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju, potwierdza potrzebę proroczego głosu w obronie domu człowieka” – czytamy w oświadczeniu.

Także papież Franciszek nawiązał do rozpoczynające się Jubileuszu Ziemi podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański: „1 września, przypada Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Od tego dnia do 4 października, będziemy obchodzić wraz z naszymi chrześcijańskimi braćmi z różnych Kościołów i tradycji, Jubileusz Ziemi dla uczczenia ustanowienia 50 lat temu Dnia Ziemi. Z zadowoleniem przyjmuję różne inicjatywy promowane w różnych częściach świata” – powiedział.

Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia obchodzony jest w Kościele katolickim od 2015 roku. Został ustanowiony przez papieża Franciszka w odpowiedzi na trwający kryzys ekologiczny. Czas Stworzenia będzie obchodzony na sześciu kontynentach. W Polsce wydarzenia z nim związane organizuje  m.in. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA).

CCEE / CEC / BP KEP


Przejdź do paska narzędzi