Październik – miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej

  • 0

Październik – miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej

Październik to miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Do odmawiania różańca zachęcił papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej, prosząc o zawierzenie Maryi „zwłaszcza sprawy pokoju”.

Podczas audiencji generalnej 28 września br., Ojciec Święty poprosił wiernych o odmawianie różańca we wspólnotach i w rodzinach, zawierzając Maryi troski i potrzeby świata, „zwłaszcza sprawę pokoju”.

Św. Jan Paweł II powiedział: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem”.

BP KEP


Liturgia Dnia

Papieska Intencja Apostolstwa na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Przejdź do paska narzędzi