Papież Franciszek wspomniał o polskim misjonarzu, śp. kard. Kozłowieckim

  • 0

Papież Franciszek wspomniał o polskim misjonarzu, śp. kard. Kozłowieckim

W Rzymie otwarto wystawę poświęconą kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ. W czasie audiencji ogólnej o polskim misjonarzu wspomniał papież Franciszek.

W czasie audiencji ogólnej w dniu 11.10 2017 r. o polskim misjonarzu wspomniał Papież Franciszek. Na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie otwarto we wtorek 10 października wystawę prezentującą życie i działalności kardynała Adama Kozłowieckiego (1911-2007), pochodzącego z Podkarpacia, a przez kilkadziesiąt lat sprawującego posługę duszpasterską w Zambii.

Ten polski jezuita, więzień obozów w Auschwitz i Dachau, większość swego życia spędził na misjach w Afryce. Był arcybiskupem Lusaki i uczestnikiem Soboru. W 1969 r. zrezygnował z arcybiskupiej posługi, aby jego miejsce mógł zająć przedstawiciel rodzimego duchowieństwa. Sam przez kolejnych niemal 40 lat był prostym misjonarzem w Zambii. W 1998 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Zmarł 28 września 2007 r. w Lusace.

O wystawie upamiętniającej polskiego misjonarza wspomniał papież w czasie audiencji ogólnej w dniu 11.10 2017 r.

źródło: Youtube

Serdecznie witam polskich pielgrzymów, w szczególności organizatorów wystawy „In nomine Domini”, zaprezentowanej na Uniwersytecie Urbanianum, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Wspomnienie tego wielkiego misjonarza, arcybiskupa Lusaki, który poświęcił życie pokornej służbie ludności Zambii, niech nas uwrażliwia na duchowe i materialne potrzeby narodów afrykańskich. Módlmy się za misjonarzy na całym świecie. Niech Bóg Wam błogosławi!
– dodał papież.

Organizatorem Watykańskiej wystawy jest polska Fundacja im. kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Jej przedstawiciele spotkali się z Papieżem.

Relacja z wystawy “IN NOMINE DOMINI” Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ ( 1911-2007)”

Relacja z wystawy "IN NOMINE DOMINI” Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ ( 1911-2007)”

Relacja z Watykanu z audiencji ogólnej z #Papieżem #Franciszek z dnia 11.10 2017 r.Relacja z Watykanu z audiencji ogólnej z #Papieżem #Franciszek z dnia 11.10 2017 r.

Relacja z pielgrzymki Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego “SERCE BEZ GRANIC” do Rzymu w ramach otwarcia wystawy „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki”Relacja z pielgrzymki do Rzymu Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego "SERCE BEZ GRANIC"

Relacja z pielgrzymki do Rzymu Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego “SERCE BEZ GRANIC”


Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi