Nasz kleryk Jakub Gunia przyjął święcenia diakonatu [FOTO]

  • 0

Nasz kleryk Jakub Gunia przyjął święcenia diakonatu [FOTO]

Category : WYDARZENIA

Aby wasza posługa przynosiła owoc, musi być poddana prawu pszenicznego ziarna, które najpierw umiera, a potem wzrasta” – mówił do kandydatów do święceń diakonatu bp Jan Wątroba. 12 maja 2018 r. w kościele św. Stanisława w Boguchwale Biskup Rzeszowski udzielił święceń diakonatu dziesięciu klerykom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Diecezja Rzeszowska ma dziesięciu nowych diakonów, którzy otrzymali dziś święcenia, w śród nowych święcenia otrzymał nasz kleryk Jakub Gunia z Parafii Strażów. Uroczystość odbyła się w Kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale.

 W uroczystości uczestniczyli wychowawcy seminarium rzeszowskiego, kapłani z parafii, z których pochodzą klerycy, siostry zakonne oraz rodzice, rodzina i przyjaciele.

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie otrzymali dziś z rąk Ordynariusza bp Jana Wątroby święcenia diakonatu.

Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym oraz pomagają kapłanom przy ołtarzu.

Klerycy, którzy przyjmują święcenia diakonatu podejmują zobowiązania: celibatu, codziennego odmawiania brewiarza oraz czci i posłuszeństwa swojemu biskupowi ordynariuszowi.

Wraz z przyjęciem diakonatu stają się osobami duchownymi. Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem świeceń. Za rok diakoni przyjmą święcenia kapłańskie.

 

W homilii bp Jan Wątroba przypomniał o podstawowych zadaniach diakonów skupionych na dziełach miłosierdzia i głoszeniu słowa Bożego. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że zadania te wymagają poświęcenia i ofiary. „Aby wasza posługa przynosiła owoc, musi być poddana prawu pszenicznego ziarna, które najpierw umiera, a potem wzrasta. Jeżeli ziarno nie obumrze, nie przyniesie owocu. Jeśli obumrze wyda plon. Formą umierania diakona jest posłuszeństwo, czystość oraz służba Bogu i ludziom” – mówił bp Wątroba.

Biskup Rzeszowski nawiązał również do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”. Przypominając o powołaniu do świętości, kaznodzieja podkreślił potrzebę życia błogosławieństwami z Kazania na Górze. „Jezus chce, byśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym i pustym. Do świętości prowadzą rożne drogi.  Chodzi o to, aby każdy rozpoznał własną i wydobył z siebie to co ma najlepszego. Drodzy synowie, cieszcie się i radujcie, że Pan wybrał was i zaproponował tę szczególną drogę uświęcenia jaką jest kapłaństwo służebne” – powiedział. Biskup zachęcił przyszłych diakonów, aby w realizacji powołania do świętości korzystali z podpowiedzi papieża Franciszka, który w adhortacji podał kilka cech codziennej świętości: cierpliwe znoszenie trudności, radość i poczucie humoru, odwaga i zapał, docenianie wspólnoty oraz modlitwa.

Przed błogosławieństwem głos zabrał ks. Mariusz Mik, proboszcz parafii w Boguchwale, który wypowiedział słowa uwielbiania Pana Boga za liczne łaski, których znakiem były święcenia diakonatu.

Słowa wdzięczności i życzeń wyraził również dk. Jakub Oczkowicz, który podziękował w imieniu diakonów bp. Janowi Wątrobie, rodzicom, przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego oraz innym duchownym i świeckim obecnym przy rozeznawaniu powołania i wieloletnim przygotowaniu do święceń diakonatu.

Święcenia diakonatu w Boguchwale otrzymali:
Kamil Bambrowicz z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach,
Hubert Cop z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lutoryżu,
Jakub Gunia z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Strażowie,
Mateusz Juszczyk z parafii Dobrego Pasterza w Jaśle,
Arkadiusz Król z parafii św. Małgorzaty w Żurowej,
Jarosław Młodecki z parafii Trójcy Świętej w Bieździedzy,
Jakub Oczkowicz z parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach,
Bartłomiej Ołyniec z parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie,
Grzegorz Petka z parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dobrzechowie
Dominik Wacław z parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale. (tn)

Zdjęcia: tn i www.radiovia.com.pl


Przejdź do paska narzędzi