Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – III Niedziela Wielkiego Postu

  • 0

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – III Niedziela Wielkiego Postu


Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – III Niedziela Wielkiego Postu

gorzkie_zaleIII2
gorzkie_zaleIII3
gorzkie_zaleIII1
gorzkie_zaleIII8
gorzkie_zaleIII6
gorzkie_zaleIII7
gorzkie_zaleIII5
gorzkie_zaleIII4

Ograniczenia

Uwaga! Od 15 grudnia w świątyni obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku braku okazania dokumentów i zapełnienia limitu – możesz nie wejść do miejsca kultu religijnego.

Nie można skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nabożeństwa odbywają się normalnie. Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych. Zachęcamy, aby żyć sakramentalnie.

Papieska intencja na styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Przejdź do paska narzędzi