KOMUNIKATY KURII – IV Niedziela Wielkanocna, 25.04.2021 r.

  • 0

KOMUNIKATY KURII – IV Niedziela Wielkanocna, 25.04.2021 r.

Category : Komunikaty Kurii

1. IV Niedziela Wielkanocna rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. Zachęcamy wszystkich do gorącej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne w tym czasie. Módlmy się zwłaszcza o powołania dla naszej diecezji, a także w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

2. 1 maja br. (sobota) księża biskupi dokonają aktu zawierzenia naszej diecezji św. Józefowi. Odbędzie się to równocześnie w dwóch miejscach – w kościele św. Józefa w Rzeszowie (Staromieście) i w kościele św. Józefa w Skołyszynie. Do Rzeszowa zapraszamy księży, siostry zakonne i delegacje wiernych świeckich z dekanatów od strzyżowskiego na północ, a do Skołyszyna z dekanatów od frysztackiego na południe. Msze święte rozpoczynają się o godz. 11.00.

3. 2 maja br., należy dokonać aktu zawierzenia św. Józefowi w każdej parafii. Winien on się odbyć, o ile to możliwe, przed obrazem lub figurą św. Józefa po modlitwie pokomunijnej przed błogosławieństwem końcowym. Może on zostać dokonany także w ramach tradycyjnej adoracji celebrowanej w pierwsze niedziele miesiąca.

4. Od środy, 28 kwietnia br., w każdej parafii należy odprawić Triduum do św. Józefa, przygotowujące do aktu zawierzenia w diecezji i w parafiach.

5. Wszystkie Osoby Życia Konsekrowanego zapraszamy do udziału w uroczystościach zawierzenia diecezji w dniu 1 maja.

6. Majowe spotkania formacyjne dla księży wyświęconych w latach 2006-2019 odbędą się w zmienionej formule. Będą one miały miejsce w dwa kolejne poniedziałki: 10 i 17 maja o godzinie 20.00 na platformie ZOOM, pod linkiem: https://zoom.us/j/98497450632?pwd=Z3BFN1lQNDluQTFsY0ZwWkptN240Zz09, Meeting ID: 984 9745 0632, Passcode: 387718. Uczestnictwo w tych spotkaniach dla księży z wyżej wymienionych roczników święceń jest obowiązkowe.

7. Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza na szkolenie dla katechetów kończących staż w roku szkolnym 2020/21 na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Szkolenie odbędzie się w dniu 10 maja br., w godz. 19.00 – 21.00 na platformie Zoom. Uczestnikom zostaną przesłane zaświadczenia. Zapisy na szkolenie prosimy kierować na adres: wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com w terminie do 30 kwietnia br.

8. Wydział Katechetyczny zwraca się z prośbą do księży proboszczów z parafii Rzeszowa, Jasła, Gorlic, Biecza, Ropczyc, Głogowa Młp., Sędziszowa Młp., Strzyżowa oraz z parafii, w których będzie potrzeba zatrudnienia dodatkowego katechety ze względu  na zwiększenie liczby godzin, o wypełnienie formularza dotyczącego organizacji katechezy w roku szkolnym 2021/22 w terminie do 7 maja br.. Link do formularza: https://forms.gle/yDdhnC112DU86f8M8. Można też przesłać tę informację drogą mailową na adres: wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com. Planowana liczba godzin dla katechetów powinna się zgadzać z arkuszem organizacji pracy szkoły w roku 2021/2022.

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami włamań do świątyń i innych budynków kościelnych, prosimy o zwracanie uwagi na kwestie zabezpieczenia tych miejsc, w celu uniknięcia profanacji. Wszystkie poważniejsze akty wandalizmu lub agresji, które wynikają z nienawiści do religii i Kościoła prosimy zgłaszać do Kurii.


Przejdź do paska narzędzi