DUCH ŻYWEJ WIARY

  • 0

DUCH ŻYWEJ WIARY

Rozważania na m-c czerwiec 2017 r.

„Jezus Król Miłości” – O. Mateo(str. 53 – 56)

Aby żyć z miłości, potrzeba światła. Życie to ruch, to coś, co ustawicznie podlega przemianom. I dlatego potrzebuje ono silnej, niewzruszonej podstawy, która by mu dawała pokój i świętość.(…) Jedynym ośrodkiem, jedyną podstawą jest Jezus. Jezus Chrystus doskonale poznany. Jedyne prawdziwe szczęście i jedyna prawdziwa mądrość polega na poznaniu Jezusa i tylko Jezusa. On jeden wystarcza. Żyć wiarą żywą, to niezbędny warunek, by Bóg mógł w nas i przez nas urzeczywistniać swoje zamiary.

Członkowie Wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, którzy na co dzień pragną wypełniać wolę Bożą czyli urzeczywistniać zamiary Boże, muszą sami doskonale poznać Pana Jezusa i prosić o żywą wiarę w naszym życiu.

„Czy wierzysz?” – pyta Jezus, ilekroć pragnie nowego dzieła miłości. Ilekroć upraszają Jezusa o czyn wszechmocy i miłosierdzia, Jezus odpowiada: „Jeśli wierzyć możesz, wszystko jest możliwe wierzącemu”(Mk 9, 23).

Wiara jest podstawą świętości i zarazem podwaliną pracy apostolskiej.

Święci przeważnie  żyli tak samo jak my,(…) lecz w duszy ich jaśniało Słońce przedziwne: Jezus! Oni nosili w swej duszy światłość, jaką jest Jezus.I dlatego, chociaż podlegali tym samym co wszyscy słabościom, to jednak sprawiali wrażenie ludzi niewzruszonych w pokoju i ufności.(…) Daj nam Zbawicielu najmilszy, wszechpotęgę wiary świętych, którzy wierzyli w miłość Twoją!Prośmy usilnie o wiarę świętych. Polega ona na tym(…)by żyć z Jezusem, tym najwyższym Objawieniem Boga, by żyć w Jezusie, Emanuelu, by  żyć w Światłości, która zstąpiła z Niebios, aby nam prawdziwą ukazać drogę. Jezus nie przyszedł na ziemię tylko na parę lat; przebywa On z nami nieustannie; jest z nami. Żyć wiarą, to znaczy żyć w braterstwie z Jezusem.Powołani jesteśmy do tego, aby świat napełnić światłością. Idziemy więc do Tego, który jest „Światłością świata”. Niechaj On będzie wielkim światłem na drodze naszego życia. Życie takie stałoby się przedsmakiem nieba. Na błogosławionym widzeniu istoty Bożej. Tak płynęło życie świętej Rodziny w Nazarecie. Rozkoszujmy się w tym Boskim obcowaniu w wierze, tym wzajemnym przenikaniu się tych „ trzech Serc” w Nazarecie. Bo w gruncie rzeczy warsztat w Nazarecie pozostał ten sam bez zmiany: to Tabernakulum. Żyjmy w nim z Jezusem w duchu wiary, ściśle z Nim zjednoczeni. Zaiste, dzięki prawdziwej obecności Króla wśród nas łatwo odtworzyć życie nazaretańskie w codziennym naszym życiu.

Potrzeba nam wielkiej wiary, aby wniknąć w Serce Jezusowe, aby znaleźć Jezusa nieuszczuplonego, nieumniejszonego, że się tak wyrażę nie w karykaturze, lecz Jezusa w pełni Jego piękna, w całym przepychu Jego miłości. Trzeba byśmy głębiej niż włócznia Longina wniknęli w Jezusowe Serce, by w wielkim świetle wiary pojąć skarby, jakie Zbawiciel dla przyjaciół i apostołów swoich zachował.(str.47).

Drodzy apostołowie z Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa! Jak pisze O. Mateo: Jednym z najbardziej uderzających cudów ma być samo dzieło intronizacji. Ma ono stać się dziełem prawdziwie apostolskim, niesłychanie płodnym przez ducha ufności i doskonałego poświecenia.

Pamiętajmy w tym miesiącu Serca Jezusowego, aby okazać Mu miłość, ufność i pełne zaangażowanie w dzieło, które zostało nam powierzone.

Prośmy więc nowenną przed Zesłaniem Ducha Świętego o ducha żywej wiary i ufności dokładając do tego swoje poświęcenie i pełną gorliwość a Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa wbrew wszelkim zakusom rozwijać się będzie i promieniować na rodziny, parafię, ojczyznę i cały świat.

Króluj nam Chryste! 


Liturgia Dnia

Papieska Intencja Apostolstwa na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Przejdź do paska narzędzi